Rychlé vyhledávání akcí

Zvolte místo

Hledaný text


Řadit dle


Hrady, zámky, tvrze

Zvolte stranu: Předchozí strana 11 | 12
Zřícenina hradu Vlčtejn

Zřícenina hradu Vlčtejn

Počátky hradu nejsou jasné, protože se jménem Vlčtejn se setkáváme již k roku 1284, ale dnešní hrad pochází pravděpodobně z konce první poloviny 14. století, kdy se zde jako stavebníci opět projevili aktivní Rožmberkové....
Místo:Plzeňský > Plzeň-jih > Vlčtejn
Zřícenina hradu Volfštejn

Zřícenina hradu Volfštejn

Původní hrad Volfštejn patřil slohově k typu sasko-hesenským hradům, které se u nás budovaly v druhé polovině 13. století. Byl založen na výběžku Vlčí hory u Černošína. Hrad,...
Místo:Plzeňský > Tachov > Černošín
Zřícenina hradu Vrškamýk

Zřícenina hradu Vrškamýk

Vrškamýk (též Kamýk nad Vltavou či Hunec) je zřícenina hradu nacházející se jeden kilometr západně od obce Kamýk nad Vltavou v okrese Příbram. Hrad stál na hřebenovitém výběžku v nadmořské výšce 345 metrů....
Místo:Středočeský > Příbram > Kamýk nad Vltavou
Zřícenina hradu Zbořený Kostelec

Zřícenina hradu Zbořený Kostelec

Hrad je pravděpodobně královského založení, i když počátky jeho dějin nejsou doloženy (podle PhDr. Tomáše Durdíka, předního českého odborníka v otázkách hradní architektury, byl hrad možná založen Václavem II.)...
Místo:Středočeský > Benešov > Týnec nad Sázavou
Ententýky

Zřícenina hradu Zlenice (Hláska)

Na skalnatém ostrohu, pod nímž ústí Mnichovický potok, si prohlédnete zříceninu hradu, postaveného v počátku 14. stol. Spatříte do dnes zachované zdivo velké věže a obytných staveb, brány, obvodové hradby se zaoblenými...
Místo:Středočeský > Praha-východ > Senohraby
zubstejn_zricenina_ilustrfoto

Zřícenina hradu Zubštejn

Nejnápadnější hradní zřícenina na Bystřicku. Jedno z nejromantičtějších míst Vysočiny.
Místo:Vysočina > Žďár nad Sázavou > Bystřice nad Pernštejnem
Zřícenina hradu Zvěřinec

Zřícenina hradu Zvěřinec

Hrad Zvěřinec je jedinou hradní zříceninou v Českém Meránu. Musíme přiznat, že nikdy nehrál v historii důležitější úlohu. Také návštěvníka neudiví mnoha dochovanými zdmi. Ale právě proto, že je jediný, dokonce...
Místo:Středočeský > Příbram > Jesenice
Zřícenina hradu Žerotín

Zřícenina hradu Žerotín

Na vyvýšenině nad obcí se nachází původně středověký hrad. Z areálu se dochovaly terénní stopy po příkopech a valech. Relikty stavby mají podobu sklepení a zdiva částí zdiva z pískovcových kvádrů s renesanční sgrafitovou...
Místo:Ústecký > Louny > Žerotín
Zřícenina kaple Narození sv. Jana Křtitele

Zřícenina kaple Narození sv. Jana Křtitele

Kaple Narození sv.Jana Křtitele na znělcovém vrchu Jedovina (338,6 m.n.m.), byla postavena r.1818 Adamem Ritschelem z nedalekých Lochočic. Sloužila jako poutní místo. Dnes už z ní zbývá pouze obvodové zdivo ve...
Místo:Ústecký > Ústí nad Labem > Řehlovice
Ententýky

Zřícenina kaple Narození sv. Jana Křtitele

Kaple nacházející se na vrchu Jedovina byla postavena roku 1818 Adamem Ritschelem. Sloužila jako poutní místo. Do současnosti se dochovalo pouze obvodové zdivo ve tvaru podkovy.
Místo:Ústecký > Ústí nad Labem > Řehlovice
Zřícenina kaple sv. Jana Nepomuckého

Zřícenina kaple sv. Jana Nepomuckého

Zřícenina barokní kaple z roku 1730,  v lese asi 1km od Lorety. Byla postavena na vyvýšenině přímo proti zámku v Týnci. V roce 1783 byla zrušena a od roku 1790 ponechána zkáze. Před druhou světovou válkou...
Místo:Plzeňský > Klatovy > Týnec
Zřícenina kaple sv. Vojtěcha

Zřícenina kaple sv. Vojtěcha

Barokní sakrální stavba byla zřejmě zbudována v roce 1714 a zasvěcena sv. Vojtěchovi. Zanikla v roce 1785 po zrušení benediktýnského kláštera a následně rozebrána jako stavební materiál.
Místo:Středočeský > Beroun > Bubovice
Zřícenina kostela Narození Panny Marie

Zřícenina kostela Narození Panny Marie

Poutní kostel, postavený ke cti Narození Panny Marie nechal v roce 1666 vystavět tehdejší majitel chlumeckého panství Adam Pavel Slavata jako poděkování Panně Marii za záchranu života. Za Josefa II. byl...
Místo:Jihočeský > Jindřichův Hradec > Chlum u Třeboně
Zřícenina kostela sv. Anny

Zřícenina kostela sv. Anny

Poutní kostel svaté Anny v zaniklé obci Pořejov na Tachovsku pochází z 60. let 17. století. Kostel je v havarijním stavu, nicméně od roku 1993 je chráněn jako kulturní památka České republiky.
Místo:Plzeňský > Tachov > Hošťka
Zřícenina kostela sv. Apoleny

Zřícenina kostela sv. Apoleny

Kostel sv. Apolonie byl významným poutním místem, navštěvovaným i z bavorské strany hranice. Jedná se o slohově čistou kvalitní raně barokní stavbu, vystavěnou v místě starší kaple. Nedílnou částí poutního místa...
Místo:Plzeňský > Tachov > Přimda
Zřícenina kostela sv. Bartoloměje

Zřícenina kostela sv. Bartoloměje

Kostel svatého Bartoloměje byl původně farním kostelem pro ves Podolí. Byl vybudován v gotickém slohu kolem roku 1370. V roce 1579 vyhořel a byl restaurován. V době vlády císaře Josefa II., na žádost osadníků...
Místo:Plzeňský > Klatovy > Běšiny
Zřícenina kostela sv. Havla

Zřícenina kostela sv. Havla

Barokní kostel svatého Havla v Bílém Kostelci na Litoměřicku pochází z roku 1733. Je už jen ruinou bez střechy, v jejíž lodi rostou stromy. Kostel, který je obklopen zarostlým hřbitovem, je dosud chráněn jako kulturní...
Místo:Ústecký > Litoměřice > Úštěk
Zřícenina kostela sv. Jana Křtitele

Zřícenina kostela sv. Jana Křtitele

Kostel Narození svatého Jana Křtitele v pohraniční vsi Vysoká na Chebsku pochází pravděpodobně již ze 2. čtvrtiny 13. století. Od roku 1992 je kostel chráněn jako kulturní památka České republiky. Dne 15. listopadu...
Místo:Karlovarský > Cheb > Stará Voda
Zřícenina kostela sv. Markéty

Zřícenina kostela sv. Markéty

Kostel, zasvěcený sv. Markétě, pochází ze 14. století. Dekretem Josefa II. z roku 1786 byl kostel zrušen a dražbou prodán poleňskému faráři. Od té doby chátral. Dnes tu najedeme pouze torzo obvodového zdiva. Na...
Místo:Plzeňský > Klatovy > Poleň
Zřícenina kostela sv. Michaela archanděla

Zřícenina kostela sv. Michaela archanděla

Kostel svatého archanděla Michaela je zřícenina římskokatolického kostela zasvěceného svatému Michaelu ve Všestudech v okrese Chomutov. Od roku 1963 je chráněn jako kulturní památka. Kostel stojí nad rybníkem...
Místo:Středočeský > Mělník > Všestudy
Zřícenina kostela sv. Michala

Zřícenina kostela sv. Michala

Částečná zřícenina kostela sv. Michala pocházejícího z 1. poloviny 17. století. Dodnes se zachoval trojboce uzavřený presbytář s přilehlou patrovou sakristií. Ze sedlové střechy vybíhá sanktusník s jehlancovou...
Místo:Ústecký > Louny > Krásný Dvůr
Zřícenina kostela sv. Mikuláše

Zřícenina kostela sv. Mikuláše

Na okraji vsi Šitboř se nachází kostel svatého Mikuláše , významné gotické nemovité památky, která patří k jedné z nejstarších v celém kraji. Je zmiňován už v roce 1359 a jeho založení je připisováno...
Místo:Jihomoravský > Břeclav > Šitbořice
Zřícenina kostela sv. Petra a Pavla

Zřícenina kostela sv. Petra a Pavla

Raně gotický farní kostel sv. Petra a Pavla byl vystavěn již v 13. století v dnes již zaniklé středověké vsi Ostrow na návrší severně nad dnešní osadou Víska (Fieska). První zmínka o kostele pochází z roku 1363....
Místo:Plzeňský > Plzeň-sever > Manětín
Zřícenina kostela sv. Prokopa

Zřícenina kostela sv. Prokopa

Jeden z nejstarších kostelů kraje. Kněžiště pochází ze 13. st., střední část kostela z počátku a z 2. poloviny 15. st. Západní část trojlodí je z počátku 16. st. Kostel následně pobořen za třicetileté...
Místo:Ústecký > Teplice > Krupka
Zřícenina kostela sv. Víta

Zřícenina kostela sv. Víta

Zřícenina se nachází ve svahu pod lesem. Torzo kamenné zdi kostela je rovnoběžné se severní stěnou kaple sv. Víta, ke které přiléhá v jejím severozápadním koutě. Stěna je otevřena třemi okny završenými lomenými...
Místo:Jihočeský > České Budějovice > Habří
Zřícenina kostela Svatá Anna

Zřícenina kostela Svatá Anna

Římskokatolický kostel svaté Anny v Horním Pelhřimově u Chebu byl jednolodní, původně poutní kostel. Vznikl přestavbou kaple v roce 1691, a byl zničen v roce 1967 po vysídlení obce.   ...
Místo:Karlovarský > Cheb > Cheb
Zřícenina kostela Všech svatých

Zřícenina kostela Všech svatých

Původně raně gotický kostel byl založen zřejmě na konci 13. století. Kolem roku 1500 byl upraven pozdně goticky, k dalším úpravám došlo během 17. a 18. století.
Místo:Středočeský > Kolín > Kolín
Zřícenina kostela Všech svatých v Kolíně

Zřícenina kostela Všech svatých v Kolíně

Kostel Všech svatých (někdy nesprávně označovaný jako "hornický"), ve dnes již zaniklé vsi Hroby, byl založen během 13.století v raně gotickém stylu. Stavba kostela byla zaplacena kolínskými měšťany…
Místo:Středočeský > Kolín > Kolín
Ententýky

Zřícenina Kyjovský hrad

Kyjovský hrádek byl skalní hrad v Českosaském Švýcarsku, po levé straně Kyjovského údolí asi ¾ km jihozápadně od vesnice Kyjov. Katastrálně lokalita přísluší k poněkud vzdálenější obci Doubice.
Místo:Ústecký > Děčín > Doubice
Zřícenina letohrádku Belvedér a kaple sv. Jana Křtitele

Zřícenina letohrádku Belvedér a kaple sv. Jana Křtitele

Na kopci nad osadou Vysoká byl v letech 1697 – 98 vystavěn na příkaz hraběte Šporka letohrádek s kaplí sv. Jana Křtitele zvaný Belveder. Kapli obklopoval malý klášter mnichů pavlánů.
Místo:Středočeský > Kutná Hora > Suchdol
letohradek_kamyk_zricenina_ilustrfoto

Zřícenina letohrádku Kamýk

Zřícenina malého zámeckého letohrádku se tyčí na skalnatém vršku v jihovýchodní části obce Osek.
Místo:Plzeňský > Rokycany > Osek
Zřícenina letohrádku Kamýk

Zřícenina letohrádku Kamýk

Dominantou obce Osek je letohrá [Kamýk] dek Kamýk, který vystupuje do výšky 254 m nad okolí s výškou 378 – 420 m n.m. Buližníkový suk, na kterém majitel Oseckého panství v letech 1749 – 1774 hrabě Jan...
Místo:Plzeňský > Rokycany > Osek
Zřícenina loveckého zámečku Bažantnice

Zřícenina loveckého zámečku Bažantnice

Zřícenina klasicistního zámečku z konce 18. století.
Místo:Středočeský > Mladá Boleslav > Loukov
Zřícenina minoritského kláštera Benešov

Zřícenina minoritského kláštera Benešov

Podle kroniky tzv. Beneše Minority byl benešovský konvent minoritů založen v roce 1247, a to proboštem staroboleslavské kapituly Tobiášem z Benešova. Tobiáš měl nové komunitě věnovat rodové sídlo Benešoviců, které...
Místo:Středočeský > Benešov > Benešov
Zřícenina Röllerova mlýna

Zřícenina Röllerova mlýna

Středověký mlýn byl opuštěn po roce 1945 při odsunu německého obyvatelstva.
Místo:Karlovarský > Karlovy Vary > Toužim
Zřícenina skalního hradu Drábské světničky

Zřícenina skalního hradu Drábské světničky

Drábské světničky jsou pozůstatky původně dřevěného hradu na pískovcových blocích v katastrálním území Dneboh v okrese Mladá Boleslav, 4 km východně od Mnichova Hradiště. Nacházejí se v chráněné...
Místo:Středočeský > Mladá Boleslav > Mnichovo Hradiště
Zřícenina skalního hradu Valečov

Zřícenina skalního hradu Valečov

Zřícenina hradu Valečov tvoří jednu z dominant Českého ráje. Je považován za jeden z našich nejkrásnějších skalních hradů. Podoba hradu Valečov byla silně ovlivněna pískovcovými skalami, v nichž byl částečně...
Místo:Středočeský > Mladá Boleslav > Boseň
Zřícenina staré vápenky

Zřícenina staré vápenky

Vápenka (kulturní památka ČR) ve Svinné zpracovávala vápno ze dvou zdejších vápencových lomů a byla v provozu do roku 1925 a dnes je technická památka.
Místo:Plzeňský > Klatovy > Čachrov
Zřícenina starokatolického kostela

Zřícenina starokatolického kostela

Starokatolický kostel byl vystavěn na severním okraji Děčína na počátku 30. let 20. století, nalézá se na úpatí Stoličné hory na skalnaté vyvýšenině zvané Šibeniční (také Popravčí) vrch (157 m n. m....
Místo:Ústecký > Děčín > Děčín
Zřícenina Sviňomazský hrádek

Zřícenina Sviňomazský hrádek

Sviňomazský hrádek (též pouze Hrádek) je zaniklý hrad jeden kilometr severovýchodně od vesnice Sviňomazy v okrese Tachov. Nachází se na okraji planiny na pravé straně údolí Úterského potoka v nadmořské...
Místo:Plzeňský > Tachov > Trpísty
Zřícenina tvrze Beňovy

Zřícenina tvrze Beňovy

Běňovská tvrz je poprvé zmiňována v 1. polovině 16. stol., ale předpokládá se, že byla postavena již ve 2. polovině 15. stol., na brodu řeky Úhlavy při obchodní stezce z Bavor do Čech. Ve druhé polovině 15....
Místo:Plzeňský > Klatovy > Klatovy
Zřícenina tvrze Čestice

Zřícenina tvrze Čestice

V jihovýchodní části Zámeckého parku stojí zbytky středověké tvrze. Ta byla zbořena poté, co si majitelé v její blízkosti ve 3. čtvrtině 17. století postavili pohodlnější raně barokní zámek Z tvrze…
Místo:Jihočeský > Strakonice > Čestice
Zřícenina tvrze Hrochův Hrádek

Zřícenina tvrze Hrochův Hrádek

Mimořádně zajímavý celek vrcholně středověké tvrze a poměrně rozsáhlého areálu opevněného zemní fortifikací, jehož chronologický vztah k tvrzi není zcela zřejmý. Památka je v terénu velmi dobře patrná.
Místo:Středočeský > Příbram > Březnice
Zřícenina tvrze Kašovice

Zřícenina tvrze Kašovice

zřícenina tvrze Kašovice: Kašovice – původně tento název patřil hospodářskému dvoru a sama ves se nazývala Kašovičky. Na kopci na obcí stojí dochované zbytky obvodového zdiva tvrze (severní strana). Stavení bylo...
Místo:Plzeňský > Klatovy > Hrádek
Zřícenina tvrze Kouty

Zřícenina tvrze Kouty

Kouty jsou zřícenina vodní tvrze, někdy označované jako hrad, která byla založena ve 14. století. Nachází se na severozápadním okraji vesnice Kouty v okrese Benešov 3 km jižně od Votic. Od roku 1965 je chráněna...
Místo:Středočeský > Benešov > Smilkov
Zřícenina tvrze Lina

Zřícenina tvrze Lina

Zřícenina je pozůstatky panského sídla, které bylo založeno ve 14. nebo 15. století.
Místo:Ústecký > Louny > Vroutek
Zřícenina tvrze Martinice

Zřícenina tvrze Martinice

V Martinicích se vypínala rytířská tvrz severovýchodně od kostela. Byla původním sídlem rytířů a hrabat z Martinic, kteří užívali v erbu lekno. Jako první se začal psát roku 1252 ze Smečna a Martinic Boleslav z...
Místo:Středočeský > Benešov > Votice
Zřícenina tvrze Pasovary

Zřícenina tvrze Pasovary

Bývalá tvrz, ze které zbyly pouze torza zdiva a věže, se nachází v místě zaniklé vsi Pasovary. První zmínky o tvrzi máme z konce 13. století. Dochovaná věž pochází ze 14. století.
Místo:Jihočeský > Český Krumlov > Světlík
Zřícenina tvrze Tichá

Zřícenina tvrze Tichá

Vesnice s tvrzí Tichá leží 10 km jižně od města Kaplice. Z tvrze pocházejícího ze 13.století se dochovalo torzo mohutné obytné věže na čtvercovém půdorysu o straně devět metrů. Zdivo je místy silné až dva a půl...
Místo:Jihočeský > Český Krumlov > Dolní Dvořiště
zřícenina tvrze Tumaberk

zřícenina tvrze Tumaberk

Tůmův vrch (též Tůmův hrad či Tumaperk) je zřícenina věžovité stavby loveckého zámečku nebo letohrádku, jejíž drobné zbytky se nacházejí na stejnojmenném vrchu mezi Českou Olešnou a Popelínem.
Místo:Jihočeský > Jindřichův Hradec > Strmilov
Zvolte stranu: Předchozí strana 11 | 12

Newsletter

Děkujeme. Každý čtvrtek se můžete těšit na inspirativní tipy na víkend, informace o aktuální soutěži a o novinkách v rubrikách ententýky.