Rychlé vyhledávání akcí

Zřícenina Egyptského pavilonu

Zřícenina Egyptského pavilonu

Po roce 1812 dostal Jan Rudolf Chotek od rakouského císaře Františka II. darem jeden z dvanácti přednostních výtisků kolorovaného vydání osmnáctisvazkového knižního souboru "Description de l´Egypte (Popis Egypta, vydáno v Paříži v letech 1809-1813), jež Napoleon věnoval evropským panovníkům. Toto dílo francouzských badatelů (2.000 umělců a techniků), účastníků Napoleonovy výpravy do Egypta v letech 1798-1801, chované dnes jako jediný středoevropský exemplář na zámku Kačině (Dílo obsahuje bohatou vědeckou dokumentaci staroegyptských památek, čímž položilo základy moderní egyptologie. Více na: http://www.wdl.org/en/item/2410/), se zřejmě stalo podnětem k vybudování Egyptského kabinetu u okružní aleje v severní části parku. Dvoupodlažní kabinet z let 1816-19 dle plánů J.P.Jöndla, řešený jako prostor vytesaný ve skále, byl přístupný jednak horním patrem po schodišti vedoucím dolů z úrovně okolního terénu, jednak vchodem do nižšího podlaží rovnou z tunelu, který se u kabinetu klenul nad kanálem. Ke kabinetu se totiž dalo přijet na loďce. Aby byl dojem dokonalý, byla východní strana mostu, pod nímž se ke kabinetu po průplavu přijíždělo, architektonicky vyřešena jako vstup do egyptského chrámu. Dva mohutné postranní sloupy vchodu s hlavicemi zdobenými papyrusovými listy podpírají neméně mohutné kladí, jehož střední část zdobí rovněž řada papyrusových listů. Na vrcholu střeží vchod sfinga, hledící k severu ve směru cesty. U východu byla nahoře umístěna malá socha starověkého boha Anuba. Po podplutí tohoto mostu se hosté na loďkách po krátkém nekrytém úseku průplavu octli v tunelu, z něhož bylo možno vystoupit do egyptského kabinetu. Vnitřek kabinetu byl upraven v egyptském slohu. Iluzi egyptského prostředí měly vytvořit nástěnné malby i ostatní zařízení, jako kamenný stůl apod.

Původně velmi nákladně vyzdobená a vybavená stavba byla počátkem roku 1944 demolována. V nynější době je zbavena všech hodnotných detailů.

Adresa:27746, Veltrusy, Středočeský kraj
Web:www.veltrusy.nez
Poslední aktualizace: 12.5.2020 14:20:56

Newsletter

Děkujeme. Každý čtvrtek se můžete těšit na inspirativní tipy na víkend, informace o aktuální soutěži a o novinkách v rubrikách ententýky.