Rychlé vyhledávání akcí

Zřícenina hradu Kamýk

Zřícenina hradu Kamýk

Kamýk je zřícenina gotického hradu v okrese Litoměřice. Zřícenina se nachází na skalnatém čedičovém ostrohu v nadmořské výšce 350 metrů v katastru obce Kamýk u Litoměřic v Českém středohoří. Od roku 1964 je chráněn jako kulturní památka.

Slovo kamýk je staročeské synonymum pro skálu. Hrad sám byl postaven někdy počátkem 14. století na pokyn krále Jana Lucemburského Jindřichem Kamýkem z Pokratic). První písemná zmínka o něm pochází z roku 1319, kdy ho král udělil Jindřichovi v léno. Jeho vznik je spojován zejména s vybíráním cla při plavbě po Labi v Litoměřicích a zpočátku hrad patrně sloužil spolu s nedalekým hradem Střekovem jakožto významný opěrný bod tehdejší královské státní moci nad labskou vodní cestou. Majitelé hradu měli manskou povinnost vůči králi.

Celkový pohled na ves Kamýk s hradem od jihozápadu

Kamýčtí z Pokratic přesídlili do Pokratic a hrad připadl opět králi, který ho roku 1352 zapsal Zbyňku Zajíci z Hazmburka. Později se v držení hradu vystřídala řada šlechticů. Hrad přežil i bouřlivé období husitských válek, kdy roku 1428 došlo ke zpustošení jeho blízkého okolí. Roku 1428 se hradu lstí zmocnilo spojené vojsko Zikmunda Děčínského z Vartenberka, Jana Smiřického a Zající z Hazmburka, a hrad připadl Mikuláši Zajícovi z Hazmburka, který byl právoplatným majitelem.

Roku 1547 byl hrad opraven a rozšířen. Avšak již v roce 1600 byl opuštěn a v roce 1632 definitivně zpustnul po jeho vydrancování saskými vojsky. Na počátku 19. století navíc ještě podvakrát vyhořel.

Foto a text: Wikipedie

Věková kategorie: Věková kategorie neuvedena
Adresa:41201, Kamýk, Ústecký kraj
Web:https://cs.wikipedia.org
Poslední aktualizace: 2.4.2020 23:48:33

Newsletter

Děkujeme. Každý čtvrtek se můžete těšit na inspirativní tipy na víkend, informace o aktuální soutěži a o novinkách v rubrikách ententýky.