Rychlé vyhledávání akcí

Hamousův statek

Hamousův statek

Památka lidové architektury v jedné z nejstarších obcí u nás.

Každý, kdo navštíví Hamousův statek, je překvapen polohou a velikostí stavení. Nachází se přímo naproti kostelu sv. Martina v obci s historií sahající do dob prvních Přemyslovců.

Ve Zbečně bylo ještě v 50. letech dochováno mnoho statků s klenutými vjezdovými vraty do dvora, nespočet malých chaloupek různých řemeslníků či drobných zemědělců. Bohužel, vesnice se za léta změnila natolik, že jediné, co v obci pamatuje éru lidového stavitelství, je kostel s farou a právě Hamousův statek.

Zbečenská farnost má to štěstí, že je obsazena farářem. Statek zase obývali hospodáři, kterým nebyl lhostejný osud stavení jedinečného v kraji. Už František Hamous od roku 1763 obytné stavení i přilehlé hospodářské stavby opravoval a jeho následovníci se snažili udržet tento stav do dnešních dob. Zejména vděčíme Františku Kučerovi a jeho zeti Václavu Barchánkovi, kteří statek vlastnili v době, kdy všichni ostatní stavení bořili a stavěli nová modernější, že svůj život přizpůsobili stavení a ne době a možnostem moderního stylu bydlení.

Roubený obytný dům na první pohled nevypadá nijak zvláštně. Jak však vejdete dovnitř, ocitnete se v síni, kde naproti vchodu je vestavěn blok černé kuchyně s chlebovou pecí.  Vpravo je vchod do velké obytné místnosti hospodáře a z ní do malé světnice, kuchyně hospodyně. Dominantou síně je však levá část, kde jsou dvě komory nad sebou. Vrchní sloužila ke skladování části úrody a její polovina též určitou dobu i jako letní místnost pro přespání kočího. Spodní komoru používal hospodář ke skladování postrojů a nářadí. Pod komorami jsou dva malé klenuté sklípky. Po dřevěné rampě za komorami se vejde do výměnku pro starého hospodáře s malou samostatnou kuchyňkou.

Výzkum stáří statku

Stářím roubeného domu se v roce 1993 zabýval Ing. arch. Jiří Škabrada a Martin Ebel a v roce 2002 byl pořízen doplňující přesnější dendrochronologický průzkum roubení. Výsledkem bylo přesnější datování jednotlivých částí domu. Nadsklepní dřevěná konstrukce tvořící základ spodní komory je z let 1577–1583 a je dubová. Komory pak z let 1579–1756  jsou stavěny z jedle. Velká světnice z let 1746–1747 taktéž z jedle. Nejmladší je krov z let 1791–1792 převážně jedlový. Průzkum byl proveden jen na několika místech, ale i tak potvrdil pozoruhodné stáří stavby.

Foto a text: www.hamousuv-statek.cz

Adresa:Zbečno 22, 27024, Zbečno, Středočeský kraj
Web:www.hamousuv-statek.cz
Otevírací doba:

30. 3.–31. 3. so–ne 9.00–16.00
1. 4.–30. 4. so–ne 9.00–16.00
19. 4.–22. 4. po, pá, so, ne 9.00–16.00
1. 5. st 9.00–16.00
8. 5. st 9.00–16.00
1. 5.–30. 6. út–ne 9.00–16.00
1. 7.–31. 8. út–ne 9.00–17.00
27. 8. (út) uzavřen
1. 9.–30. 9. so–ne 9.00–16.00
26. 10.–28. 10. po, so, ne 9.00–16.00
30. 11.–22. 12. so–ne 9.00–16.00

Vstupné/Cena:
 • Dospělí 80 Kč
 • Děti 6 - 15 let 60 kč
 • Děti do 6 let zdarma
 • Studenti 15 - 26 let 60 Kč
 • Senioři nad 65 let 60 Kč
 • Rodinné vstupné (max. 2 dospělí a 3 děti) 210 Kč
 • Držitelé průkazu ZTP/P a průvodci ZTP/P zdarma
 • Držitelé průkazu ZTP do 18 let zdarma
 • Držitelé průkazu ZTP nad 18 let 60 Kč
 • Držitelé průkazu Fondu ohrožených dětí 60 Kč
 • Držitelé karet ICOM, ICOMOS, zaměstnaneckých průkazů NPÚ (max 1+3 rodinní příslušníci), volných vstupenek NPÚ a novináři po předchozí akreditaci
Poslední aktualizace: 23.3.2020 22:32:02

Newsletter

Děkujeme. Každý čtvrtek se můžete těšit na inspirativní tipy na víkend, informace o aktuální soutěži a o novinkách v rubrikách ententýky.