Rychlé vyhledávání akcí

Hradiště Tašovice

Ententýky

Po nalezení hradiště byla tato lokalita v letech 1949 – 1950 Archeologickým ústavem v Praze prozkoumáno nálezově bohaté mezolitické sídliště z období 8 000 až 6 000 let před naším letopočtem. Při archeologickém výzkumu byly odkryty dvě spojené jámy, jež po obvodu lemovaly stopy po zahrocených kůlech. Jednalo se o pozůstatky dvou zahloubených obydlí, jejichž vrchní konstrukci (patrně proutěnou, navíc překrytou kůží) nesly svislé kůly. Oba sídelní objekty měly i vlastní ohniště. Poměrně bohatá kolekce asi 4 000 kusů kamenné štípané industrie (mikrolity) umožnila učinit si dobrou představu nejen o výrobních prostředcích zdejších mezolitických lovců a rybářů, ale i o jejich způsobu života. V Tašovicích je též doložena přítomnost Slovanů, a to již od 9. století. Při archeologickém výzkumu zde byly nalezeny zbytky slovanského srubu, který lze podle nalezené keramiky datovat do 10. století. Průkop části zachovaného opevnění pak odhalil kostrukci původní dřevitohlinité hradby s kamenným lícem. Hradiště nemělo dlouhého trvání, zaniklo kolem poloviny 10. století, podle dostupných indicií násilím spojeném s požárem. Malou rozlohou s nemohutným opevněním svědčí nejspíše o funkci opěrného bodu při výtoku Ohře ze soutěsky mezi Krušnými horami a Slavkovským lesem do karlovarské pánve. Za romantismu 19. století bylo nazváno Starým Loktem, kdy v poloze lidé viděli předchůdce loketského hradu.

Adresa:Tašovice, 36001, Karlovy Vary, Karlovarský kraj
Poslední aktualizace: 2.9.2014 23:40:57

Newsletter

Děkujeme. Každý čtvrtek se můžete těšit na inspirativní tipy na víkend, informace o aktuální soutěži a o novinkách v rubrikách ententýky.