Rychlé vyhledávání akcí

Regionální muzeum Skuteč

Ententýky

Již v devadesátých letech 19. století se projevovaly první snahy o založení muzea ve Skutči a vytváření sbírek mapujících zdejší historii, umění, památky a jiné zajímavosti. Tyto pokusy se váží k osobnosti mladého historika B. V. Konečného, jehož nečekaná smrt oddálila vznik muzea až do roku 1910, kdy ho založil Václav Jetmar, ředitel skutečské měšťanské školy.

Sbírky muzea byly nejprve uloženy a roku 1913 částečně zpřístupněny v budově bývalé školy na náměstí, později – v roce 1934, v místnostech domu bratří Zvěřinových.
V průběhu 2. světové války došlo k nucenému omezení prostorové kapacity muzea. Situace se zlepšila až v roce 1954, kdy se muzeum přestěhovalo do domu čp. 364 v Rybičkově ulici – domu, kde tvořil a zemřel hudební skladatel Vítězslav Novák. Jeho památku zde trvale připomíná expozice v prvním patře. V novém sídle byly veřejnosti postupně zpřístupňovány některé sbírky.
Roku 1956 byla muzeu předána budova bývalého špitálu, kde byla v letech 1971 – 1987 umístěna expozice dělnického hnutí, obuvnictví a kamenictví.
Hlavní budova muzea měla od roku 1980 do roku 2008 zpřístupněnou historicko – vlastivědnou expozice.
3. října 2009 se veřejnosti otevřely nové stálé expozice s názvem Muzeum obuvi a kamene. Expozice obuvnictví nahradila předchozí vlastivědnou expozici. Pro expozici kamenictví byly zrekonstruovány sklepní prostory muzea a přilehlá zahrada.

Od roku 2008 probíhá projekt Optimalizace podmínek uložení sbírkových předmětů, v jehož rámci se vybavily novými posuvnými regály téměř všechny oborové depozitáře. Využíváno je hlavně dotací Ministerstva kultury ČR, Pardubického kraje a samozřejmě zdrojů města.

K 1. červenci 2022 došlo k přejmenování instituce na Regionální muzeum Skuteč, aby (zjednodušeně řečeno) došlo ke korelaci názvu a obsahu.

Adresa:Rybičkova 364, 53973, Skuteč, Pardubický kraj
Telefon:+420 469 350 131
Email:muzeum@skutec.cz
Web:https://muzeum.skutec.cz
Otevírací doba:

 

pondělí – neděle: 9:00 – 12:00  a 13:00 - 17:00 hodin

Během letních prázdnin je otevřeno bez polední pauzy.

Vstupné/Cena:

Stálé expozice  plné vstupné / snížené vstupné

Obuvnictví 30 / 15
Kamenictví 30 / 15
Obuvnictví a kamenictví 50 / 25
Památník Vítězslava Nováka 20 / 10
Pamětní síň Václava Jana Tomáška 20 / 10

Krátkodobé výstavy  plné vstupné / snížené vstupné

20 / 10

Poslední aktualizace: 29.8.2022 15:23:51

Newsletter

Děkujeme. Každý čtvrtek se můžete těšit na inspirativní tipy na víkend, informace o aktuální soutěži a o novinkách v rubrikách ententýky.