Rychlé vyhledávání akcí

Městské muzeum a galerie Hlinsko

muzeum_galerie_hlinsko_ilustrfoto

Hlinecké muzeum vzniklo 1874  a patří k nejstarším v Čechách, sběrným programem jako první okresní muzeum. 

 

První úvahy o založení samostatné obrazové galerie se začaly objevovat v roce 1960. Bylo vytvořeno a předloženo několik návrhů. Ani jeden nebyl přijat. Po skončení prvního ročníku Výtvarného Hlinecka  hlinecký rodák,  akademický sochař Karel Lidický  muzeu daroval sádrovou plastiku Mistra Jana Husa do nově zbudované galerie. Muzejní galerie byla zpřístupněna 1. října 1960.  Městské muzeum a galerie ve spolupráci s Národní galerií v Praze v letních měsících pořádá pravidelné výstavy  s názvem Výtvarné Hlinecko.

Stálé expozice muzea: 
 

Historická expozice

Nejstarších dějin  postihuje vývoj společnosti na Hlinecku od nejstarších  zmínek o osídlení oblasti až  do konce 19. století, kdy  se město stalo sídlem okresního zastupitelstva se starostou Karlem Adámek.  Kulturní úroveň  Hlinska je úzce spojena se vznikem a rozvojem spolkové činnosti, ke které přispěli i učitelé hlineckých škol , s připomenutím působení  Karla  Václava  Raise.


Textilní expozice

Tradiční textilní výroba má na Hlinecku velkou tradici. Odedávna zde byla rozšířena výroba plátna spojená s pěstováním lnu.

Samostatný kroj se na Hlinecku nevytvořil, ale mezi krojové zvláštnosti patřil kanafas. K nejzajímavějším součástem  obleku patřily bílé vyšívané uzlíčkové čepce,  barevné vlněné šátky či plachetky a žinylkové  šály. 

Nejnádhernějším a nejtypičtějším kusem mužského kroje byly dlouhé, bílé vyšívané kožichy - chlouba kraje. 

Samostatnou součást této expozice  tvoří  starobylá technika tisku -  modrotisk,  žinylková výroba, zpracování vlasů a výroba hřebenů


Národopisná expozice 

ukazuje život venkovského lidu a prostředí, ve kterém žil. Jako protiklad   slouží zařízený měšťanský čili panský pokoj.

 

Zaniklá řemesla 

K nejstarším řemeslům na Hlinecku patřilo hrnčířství. Bohatá ložiska  kvalitního  jílu poskytovala  hrnčířů výbornou surovinu. Hrnčíři byli sdruženi v samostatný cech a řídili se přípisem majestátu z roku 1488.

 

K nejpůvabnějším exponátům muzea bezpochyby patří výrobky skelných hutí. Sklářství  na Vysočině vyrůstalo z dostatku dřeva,  vodní energie a levné pracovní síly.  Početně jsou nevíce zastoupeny výrobky Mílovské skelné huti  a Mariánské skelné huti u Herálce.

 

Rozvinutá  výroba dřevěného nářadí vytvářela optimální podmínky pro vznik hračkářství.  Na konci 19. století se střediskovými obcemi výroby hraček staly Krouna a Dědová.

 

V další části expozice  nechybí výrobky současných hračkářů, zvláště z dílny Bukáčkových z Krouny, kteří navazují na tradiční výrobu hraček. 

 

Expozice je doplněna výrobky železných hutí ,  sirkáren a   ukázkami tvorby  řezbářské dovednosti našich předků .
 

Stálé expozice galerie:

Na sklonku roku 2004 došlo k reinstalaci Pamětní síně hlineckého rodáka, sochaře Karla Lidického, trvající bez větších změn od roku 1982.  V expozici  je ponechán reprezentativní soubor  Lidického plastik vhodně skloubený s tvorbou malířů Hlinecka . Nechybí obrazy od Oldřicha Blažíčka, Františka Kavána, Gustava Macouna,  Ludvíka Kuby, Karla Beneše, Rudolfa Hanycha, Jaroslava Sodomky, Jaroslava Polanského, Karla Wagnera,  Jaromíra Trojana, Bohumíra Komínka, Jiřího Zemana, Jiřího Vaňka a Miroslavy Zychové. 

V letních měsících, po dobu konání Výtvarného Hlinecka, nabízí  stálá expozice galerie své prostory  k pořádání  autorských a tématických výstav výtvarného umění. 

JINDŘICH HEGR - Vysočinský betlém

Adresa:Havlíčkova 614, 53901, Hlinsko, Pardubický kraj
Telefon:+420 469 311 267
Web:http://www.hlinsko.cz/mesto/kultura/muzeum-galerie
Otevírací doba:


Leden - červen, září - prosinec: úterý - pátek 9 - 12, 13 - 16 hod. 
Červenec - srpen: úterý - neděle 9 - 12, 13 - 17 hod. 
Odborné úseky a muzejní knihovna: úterý - pátek 9 - 11, 13 - 16 hod. 

zavírací den:  pondělí

Délka prohlídky: muzeum - 45 min., K. Lidický - 30 min.

Vstupné/Cena:

 

Vstupné muzeum:

plné vstupné:   30,-Kč
snížené:   20,-Kč
školní skupiny:  20.-Kč

Vstupné Malíři Hlinecka a K. Lidický:

jednotné vstupné Kč 20,- 

Rodinné vstupné: 150,- Kč platí do všech expozic a výstav muza a galerie
zdarma: děti do 6 let, držitelé průkazu ZTP, AMG, NPÚ, ZM, pedagogický doprovod.

Výstavy: stanoveno individuálně pro každou výstavu 

Vstup zdarma: 18. 5.: - Mezinárodní den muzeí 

Poslední aktualizace: 27.4.2017 15:12:55

Newsletter

Děkujeme. Každý čtvrtek se můžete těšit na inspirativní tipy na víkend, informace o aktuální soutěži a o novinkách v rubrikách ententýky.