Rychlé vyhledávání akcí

Hrad Hněvín

Hrad Hněvín

Hněvín (německy Landeswarte) je hrad ležící na stejnojmenném vrchu (399 m n. m.) ve městě Most v České republice. Původní hrad byl zbořen po třicetileté válce, dnešní podoba hradu vychází z historizující rekonstrukce na přelomu 19. a 20. století. Dnes slouží jako hotel, restaurace a rozhledna.

Podle archeologických průzkumů, které v areálu hradu probíhaly v 60. letech 20. století, byl hradní vrch osídlen již v pravěku. Asi padesát metrů pod vrcholem se na jihozápadním úbočí kopce nachází lomem poškozená plošina o rozměrech 100 × 70 metrů se zbytky parkových úprav. Archeologický výzkum na jejím okraji odhalil pozůstatky valu z pozdní doby halštatské, ale není jasné, jestli obklopoval pouze plošinu, nebo zahrnoval i vrchol kopce, na kterém byl později postaven středověký hrad. Menší množství nálezů pochází z období eneolitu a starší doby bronzové, kdy zde bylo sídliště únětické kultury. Dále byly nalezeny keramické zlomky, které dokládají přítomnost lidu knovízské kultury a pozůstatky objektů z osmého a devátého století. Je možné, že obvodová hradba vznikla již v období knovízské kultury a v době halštatské a době hradištní byla pouze opravena.

Foto a text: Wikipedie

Věková kategorie: Věková kategorie neuvedena
Adresa:Hradní 577/2, 43401, Most, Ústecký kraj
Web:www.mesto-most.cz
Poslední aktualizace: 2.4.2020 23:10:53

Newsletter

Děkujeme. Každý čtvrtek se můžete těšit na inspirativní tipy na víkend, informace o aktuální soutěži a o novinkách v rubrikách ententýky.