Rychlé vyhledávání akcí

Vrátenská rozhledna

Vrátenská rozhledna

Vrátenská hora (508 m n. m.) leží šest kilometrů na severovýchod od Mšena a 17 km severovýchodně od Mělníka. Geomorgologicky je součástí Polomených hor, což je hlavní a nejrozsáhlejší geologický okrsek Dokeské pahorkatiny. Podokrskem Polomených hor, jejichž nejvyšší horou je Vlhošť (614 m n. m.), je v jejich severní části Housecká vrchovina a zde se jako nejvýraznější vrch na jihovýchodě vypíná Vrátenská hora. Ta je zároveň nejvyšším bodem v okrese Mělník. Vznikla v třetihorách sopečnou činností jako nevulkanické těleso tvořené horninou trachyt, který se postupně vypreparoval z obalu druhohorních pískovců. Leží v Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, v její východní části. Nadmořskou výškou se už Vrátenská hora řadí do pohorského pásma, a proto se zde vyskytují některé horské rostliny. Botanici napočítali na Vrátenské hoře sedm desítek druhů významných rostlin. Na rozložité kupovité vyvýšenině stojí dvě obce - Nosálov a Libovice. V Nosálově (380 m n. m.) můžeme obdivovat málo vídaný soubor roubených patrových statků s pavlačemi a empírovými bránami ze začátku 19. století. Obě obce jsou pozoruhodné chráněnými malolistými lípami, zatímco ta v Libovicích je stará přes 300 let, oba památné stromy v Nosálově jsou o sto let mladší. Pohled z rozhledny po okolní krajině je za dobré viditelnosti úchvatný. K návštěvě se nabízejí další pamětihodnosti v bezprostředním okolí: Lobeč se svým zámkem, hrobem autora Lovců mamutů Eduarda Štorcha a domovské obce Karla Sabiny, libretisty Prodané nevěsty. Dále veřejnosti již zpřístupněný zámek Houska a Chodské skály u Bezdědic, kde strážili hranici mezi severočeským hvozdem a Lužicí Chodové - podobně jako na Šumavě. Krásnou lidovou architekturu najedeme rovněž v některých okolních vesnicích jako např. Žďáru, Vísce (lidové baroko) nebo Vrátně (barokně-klasicistní brány statků).
Myšlenka postavit na Vrátenské hoře rozhlednu se zrodila v roce 1992 v souvislosti se vznikem Sdružení obcí Kokořínska (SOK), které si ji vytklo za jeden ze svých hlavních cílů. Proto založilo obecně prospěšnou organizaci SOK. Možná, že k nápadu přispěla i vzpomínka na dřevěnou stavbu, kterou však podle pamětníků smetla vichřice kolem roku 1916. Nejednalo se o klasickou rozhlednu, ale věž na sušení požárních hadic, kterou sem přemístili hasiči ze Mšena. Události se daly do pohybu až poté, co obec Vrátno darovala na výstavbu pozemek a společnosti EuroTel a RadioMobil souhlasily s návrhem SOK, aby telekomunikační věž sloužila současně jako rozhledna. Rozpočet stavby zněl na 10,8 milionu korun a speciální trojhrannou konstrukci vyrobila v rakouském Linci firma Blažek & Eckel a na místě ji začala montovat bezprostředně po položení základního kamene 6. července 1999. Stavba vysoká 42 metrů, přičemž k vyhlídkovému ochozu ve výši 25 metrů vede 127 točitých schodů, byla zkolaudována 24. září 1999.
PAMĚTNÍ DESKA
Rozhledna na Vrátenské hoře (508 m n.m.) byla postavena v roce 1999 rozhodnutím Sdružení obcí Kokořínska na základě ideového návrhu pana JUDr. Miloše Balcara, starosty obce LOBEČ, který věnoval ze svého domu v Lobči základní kámen a slavnostně otevřena dne 28. října 1999 jako náhrada za rozhlednu, zničenou vichřicí v roce 1916.
K zajištění výstavby byla vypsána veřejná sbírka, na kterou svými příspěvky přispěli:
pan Diblík, redaktor MNP, Kruh, Město Mšeno, Město Praha, Místní úřad DUBEČ, Sdružení obcí Kokořínska, Obec VRÁTNO věnovala pozemek, Obec LOBEČ, Obec NOSÁLOV, Obec Chorušice, Obec Kadlín, Obec Kanina, Obec Lhotka, Obec Nebužely, Obec Řepín, Obec Stránka, paní Helclová Drahomíra, pan Svoboda Poděbrady, pan Činka Praha, pan JUDr Miloš Balcar, pan Mareček, Skramouš, paní Luňáková Praha 8, paní Zemanová Praha 10, pan Luňák Jiří Lobeč čp. 49, pan Bruna Václav, pan Bartoš Jiří Neratovice, manželé J. a Z. Šaškovi Dolní Břežany, paní Birnbaumová Lobeč čp. 11, Okresní shromáždění Mělník, ČEZ, a.s. Mělník, pan Ing. Jaromír Šimonek, Kralupol Kralupy, Klub českých turistů
Všem dárcům patří dík za pochopení. Nezveřejněným dárcům se omlouváme, jejich jména nebyla uvedena na bankovních výpisech. Poděkování patří také senátoru, panu Jaroslavu Horákovi a přednostovi Okresního úřadu Mělník, panu Mgr. Miroslavu Neumannovi za pochopení a pomoc při zajišťování finančních prostředků. Na Vrátenské hoře, dne 28. října 1999.
Příjezdové cesty pro cykloturisty a motoristy:
1. Z Mělníka: po silnici č.273 do Mšena, dále na Lobeč. Na první křižovatce za Mšenem jedeme vlevo na Libovice. Na konci vesnice odbočíme vlevo a dojedeme na parkoviště pod rozhlednou.
2. Z Dubé: pojedeme po silnici směr Mšeno. Za křižovatkou Ráj odbočíme vlevo směr Příbohy. Na konci silnice po prudkém stoupání odbočíme vlevo a dojedeme do Libovic. Na konci vesnice odbočíme doleva a dojedeme na parkoviště pod rozhlednou.
3. Z Mladé Boleslavi: vyjedeme po silnici 259 přes Katusice do Skalska. Ze Skalska jedeme přes Doubravice do Nosálova, pokračujeme do Libovic, kde na kraji vesnice odbočíme první cestou doprava a dojedeme k parkovišti pod rozhlednou
Přístupové cesty na Vrátenskou horu pro pěší turisty:
1. Ze Skramouše
Železniční zastávka Skramouš je na trati ČD č. 076 mělník - Mšeno-Mladá Boleslav. Od zastávky ČD po modré.
Na cestě uvidíte:
Boží muka, památnou lípu, větrný mlýn, zámek s možností ubytování, starý pivovar
Zajímavé rozhledy jsou na: Housecké vrchy, Vrátenskou horu, Malý a Velký Bezděz
Délka trasy - 8 km
2. Z Dubé
Z městečka Dubá, kde je zastávka dálkových autobusových spojů, po modré.
Postup cesty: koupaliště, autokemp u rybníka, observatoř v Panské Vsi, skalní vyhlídka, Šindelův Důl, zámek Houska, sedlo na Fučíkovském
Délka trasy - 15 km
3. Z Ráje
Od hostince Ráj (zastávka místních autobusových spojů) po červeně značené Máchově cestě k rozcestí pod Lipovým vrchem. Odtud po modré značce.
 
Postup cesty: Máchova cesta, tůň potoka Pšovky Laka, Krásná rokle, stáje s Huculskými koníky, tábor s indiánskými stany, kopec Drnclík, rozcestí pod Lipovým vrchem, samoty Na Fučíkoském
Délka trasy - 6,5 km

Foto a text: www.sdruzeniobcikokorinska.cz

Adresa:27735, Nosálov, Středočeský kraj
Web:www.sdruzeniobcikokorinska.cz
Poslední aktualizace: 30.3.2020 0:26:05

Newsletter

Děkujeme. Každý čtvrtek se můžete těšit na inspirativní tipy na víkend, informace o aktuální soutěži a o novinkách v rubrikách ententýky.