Rychlé vyhledávání akcí

Státní hrad Kunětická Hora

Státní hrad Kunětická Hora

Kunětická hora je charakteristickou dominantou východočeského Polabí vzniklou třetihorní činností země. Díky své siluetě a monumentálnímu postavení v krajině byla osídlena již v období pravěku. 

Do širšího povědomí se Kunětická hora dostala za husitských válek. Od roku 1421 patřila Kunětická hora k důležitým strategickým opěrným bodům stoupenců podobojí. 

Kunětická hora zaujímá výjimečné místo v dějinách hradní architektury výstavbou opevnění, které využívalo mohutných zemních valů a kruhových rondelů. Z rondelů se zachovaly pouze dva, jihozápadní padl za oběť těžbě kamene v minulých stoletích. Celý systém obrany zajišťovaly dále jednotlivé hradební okruhy s příkopy, na severní přístupové komunikaci navázané na šestici bran.
Přes různé snahy se v průběhu 19. století nepodařilo zajistit záchranu velkolepých zřícenin. Roku 1917 si Kunětickou horu pronajal a roku 1919 zakoupil pardubický muzejní spolek. Roku 1920 se ustavilo Kunětické družstvo, které zahájilo další zabezpečovací práce. Roku 1923 zahájilo obnovu hradu podle projektu Dušana Jurkoviče a architekta Pacla. Na základě této architektonické koncepce vznikla i vyhlášená restaurace s hodnotnými interiéry v západním traktu, která je v tomto období předmětem oprav. Kunětické družstvo obnovilo některé prostory v paláci v prvém a druhém patře a umístilo v nich expozici. 
V roce 1953 přešel objekt do majetku státu. Pro neúdržbu a následný špatný stav byl v 70. letech uzavřen. 
Po provedení oprav paláce byl znovu zpřístupněn v roce 1993. Opravy v hradním areálu probíhají průběžně až do dnešních dnů. Hrad je významným turistickým cílem regionu. V opravených interiérech jsou návštěvníkům k dispozici různé stálé i sezónní expozice a výstavy. Koná se zde také pravidelně řada divadelních, hudebních a historických akcí.
 

 

Adresa:53352, Staré Hradiště, Pardubický kraj
Telefon:+420 725 507 500
Email:kunetickahora@npu.cz
Web:www.hrad-kunetickahora.cz/
Otevírací doba:

duben

soboty, neděle, svátky  (úterý - pátek pro ohlášené skupiny)  10.00 - 16.00


květen - srpen

denně mimo pondělí (pokladna otevřena do 17.00)

9.30 - 17.30

 

září

úterý - pátek    10.00 - 16.00

soboty, neděle, svátky   10.00 - 17.00

 

říjen

soboty, neděle, svátky  (úterý - pátek pro ohlášené skupiny)  10.00 - 16.00

Vstupné/Cena:

I. prohlídkový okruh - PALÁC S VĚŽÍ   (prohlídka bez průvodce)
 základní    75 Kč
 snížené    50 Kč
 rodinné    200 Kč
II. prohlídkový okruh - HRADNÍ KAPLE   (pouze s průvodcem)
 jednotné vstupné  25 Kč
 rodinné   75 Kč
I. + II. prohlídkový okruh   (palác samostatně, kaple s průvodcem)
 základní    85 Kč
 snížené     60 Kč
 rodinné    230 Kč
     
Organizované skupiny dětí do 6 let  25 Kč

Poslední aktualizace: 22.11.2016 14:15:48

Newsletter

Děkujeme. Každý čtvrtek se můžete těšit na inspirativní tipy na víkend, informace o aktuální soutěži a o novinkách v rubrikách ententýky.