Rychlé vyhledávání akcí

Zřícenina hradu Šember

Zřícenina hradu Šember

Místo, na kterém byl vybudován hrad Šember, bylo osídleno již v době bronzové, později zde vzniklo keltské a slovanské hradiště (viz. Hradiště u Doubravčic).

Vysoký a nepřístupný roh ostrohu nad říčkou Šemberou, s pozůstatky opevnění, využil pro stavbu Dětřich (Theodorik) z Portic. Tento příbuzný pánů z Pardubic, biskup mindenský, probošt vyšehradský a kancléř císaře Karla IV. založil v roce 1357 v nedaleké Klášterní Skalici nejmladší cisterciácký klášter v Čechách. Ve stejné době Dětřich z Portic zakoupil pozemek pro stavbu klášterního hradu a to od Ješka z Náchoda, držitele sousedního panství v Kostelci nad Černými lesy. Díky tomu je o koupi a úmyslu stavby hradu písemný záznam. Hrad Šember zůstal v majetku kláštera až do husitských válek. Roku 1421 klášter zanikl, podobný osud potkal pravděpodobně i hrad Šember, který byl dobyt husity. Jako pustý se hrad uvádí k roku 1452.

Hrad byl pojmenován Schönberg, odtud patrně počeštělé Šemberk (Šember). Některé prameny uvádějí, že při koupi ostrohu Dětřichem z Portic, zde stával již hrad, ale celý pouze dřevěný.

Stejně jako hradiště i hrad na jeho místě plnil především vojenskou a obrannou funkci. Chránil obchodní cestu údolím a jeho největší předností byla strategická pozice na vysokém, nepřístupném ostrohu a mohutná valová hradba. Nebyl zřejmě vybaven ani vyšší kamennou věží a vlastní část hradu měla malý oválný obrys, ze severní strany ukončený skalnatým hřebenem.

Pozůstatky hradu: vyzděné zbytky hradeb ve východní stěně, propadliny předpokládající sklepení, zbytky stěn budovy (středověké zdivo), prostor hrázděného paláce, valy.

Adresa:28201, Doubravčice, Středočeský kraj
Web:www.doubravcice.cz
Poslední aktualizace: 12.5.2020 8:39:12

Newsletter

Děkujeme. Každý čtvrtek se můžete těšit na inspirativní tipy na víkend, informace o aktuální soutěži a o novinkách v rubrikách ententýky.