Rychlé vyhledávání akcí

Zámek Kolín

Zámek Kolín

Na konci Zámecké ulice se nachází vjezd do rozsáhlého komplexu kolínského zámku. Zámecký areál představuje cenný, ovšem i mimořádně složitý architektonický útvar, jehož podoba odráží řadu funkčních proměn tohoto místa od středověku po současnost.

Foto: www.infocentrum-kolin.cz

Již v druhé polovině 13. století vzniká v těchto místech konvent dominikánů s kostelem Panny Marie (výslovně doložený v listině z roku 1295). O jeho podobě ani přesné lokalizaci nemáme zatím bližší údaje. Klášter byl vypálen 22. dubna 1421 vojsky pražanů a orebitů. V jeho blízkosti se předpokládá jedna z původních městských bran, nejspíše zčásti dodnes dochovaná v hmotě západního zámeckého paláce. Pravděpodobně přímo na troskách kláštera zakládá v roce 1437 husitský hejtman a kněz Bedřich ze Strážnice svůj hrádek, který nazývá Lapis refugii (Kámen útočiště). Od roku 1487 se stává kolínský hrad komorním zbožím (byť často zastavovaným) a jím setrval až do roku 1826, kdy ho kupuje Václav Veith. To však již objekt prošel mnohými přestavbami, především renesančními a částečně i barokními. Nejvíce se ho však dotklo období po roce 1862, kdy kolínské panství koupil podnikatel František Horský (později rytíř z Horskysfeldu) a v celém objektu rozšířil zde již stávající pivovar, který fungoval až do roku 1988.

V areálu dochována budova tzv. západního paláce v podobě přestaveb z druhé poloviny 16. století (pozdější úpravy – střecha, fasáda). V západní části areálu (do ulice Sokolské) torzo pozdně gotické brány z doby kolem roku 1500 (na vrcholu ostění portálu reliéf dvou draků s propletenými krky).

Kolem historického středu města dochována torza původního městského opevnění, které vzniklo v prvotní podobě krátce po založení města (později mnohokrát přestavováno a opravováno). Zachováno především na západní straně (viditelné z ulice Na Valech) a jihovýchodní straně za chrámem sv. Bartoloměje (viditelné z ulice Politických vězňů).

Adresa:Sokolská 545, 28002, Kolín, Středočeský kraj
Web:www.kolin.cz
Poslední aktualizace: 15.3.2020 10:27:02

undefined zone730

Newsletter

Děkujeme. Každý čtvrtek se můžete těšit na inspirativní tipy na víkend, informace o aktuální soutěži a o novinkách v rubrikách ententýky.