Rychlé vyhledávání akcí

Taneční studio Houpačka - DanceLab Praha

Ententýky

Prostor potkat se v tanci a pohybu. Čas zastavit se a naslouchat vlastnímu tělu, zkoumat pohyb. Čas pro kreativitu, sebevyjádření. Čas, kde je možné se navrátit k původní radosti z pohybu. Houpat na houpačce nás těší, dokud nespadneme nebo nevyrosteme. Postupně nasbíráme mnoho zkušeností, které si naše tělo zapamatuje. Někde na začátku to byly zkušenosti plné radosti…

Na Houpačce tančí: 

Lucie Kroužilová

  
Tanec je pro mě cesta, intuitivní svět, způsob, jak být teď a tady, celou svojí bytostí. V tanci cítím, vnímám, zkoumám, pozoruji, objevuji, nacházím, odpočívám, jsem… Jsem na volné noze. Je to krásný a svobodný prostor, čas překrásných setkání v rámci různých projektů, kurzů i workshopů, čas naplněný tancem.
 
Vzdělání
 
. Střední pedagogická škola, obor předškolní a mimoškolní pedgogika a
. Taneční konzervatoř Duncan Centre
. roční kurz Tanečně–pohybová výchovy (ARTAMA Brno, akreditovaný MŠMT)
. roční kurz New dance, anatomie v pohybu a kontaktní improvizace (ARTAMA, akreditovaný MŠMT)
. workshop Pilates ukončený zkouškou (fakulta sportovních studii Brno, akreditovaný MŠMT)
. kurz Cvičení metodou Pilates s využitím pomůcek (fakulta sportovních studií Brno, akr.MŠMT)
. roční vzdělávání Labanova analýza pohybu a Bartenieff Fundamentals(Rena Milgrom, DanceLab)
. roční vzdělávání Psychomotorický vývoj dítěte v prvním roce života v pohybovém vyukovém procesu
(Check point art, akreditováno MŠMT).
. Kurz integrace BMC do kontaktní improvizace (Artama, akreditováno MŠMT)
 
Pedagogická praxe
 
. DDM Praha, Modřany, DDM Ulita
. Zuš Iši Krejčího, Olomouc
. Zuš Žerotín, Olomouc
. Zuš Jana Hanuše, Praha
. Studio konzervatoře Duncan Centre
. od roku 2011 jsem na Houpačce

Kamila Kutálková

Absolvovala jsem akterditovaný cyklus seminářů pro taneční pedagogy v ARTAMĚ, útvaru pro dětské estetické aktivity. V roce 2010 a 2012 jsem zde ukončila roční kurzy Jak dovést dítě k tvorbě a Současné pohybové trendy. Jsem účastnicí vzdělávacího programu Pohybové hry s hudbou u Prof. PhDr. E. Jenčkové a prošla jsem hudebním kurzem České Orffovy společnosti. Sama se věnuji současnému tanci, zabývám se anatomií v pohybu, kontaktní improvizací a psychomotorickým vývojem dětí. Čtvrtým rokem pracuji jako lektorka taneční a pohybové výchovy dětí a cvičení pro maminky s dětmi.

Tanec je pro mě možnost hledání pravdivosti a přirozenosti pohybu i prožívání. Mým cílem je vést děti k uvědomění si vlastního pohybu a jeho zkoumání. Co je pohyb přirozený, který nám vše usnadňuje a co nepřirozený, který nás naopak blokuje? Je rozdíl, když pohyb pouze mechanicky napodobujeme a když aktivně vychází z nás samých a má svou kvalitu. Pokud se nám daří to druhé, můžeme mluvit o taneční tvorbě a dále s pohybem pracovat, zkoumat ho. Skrze jednoduché hry s pomůckami a se zapojením fantazie si děti princip zdravého pohybu rády osvojují.

Představivost dětí je neuvěřitelně živá, využívám ji k navození pocitů v různém prostředí, zejména v krajině, která se svými ročními cykly nabízí nekonečnou inspiraci. Čím motivovanější a živější je představa, tím pravdivější je pohyb, prožitek i radost z tance.

Adresa:U Zvonařky 9, 12000, Praha 2, Praha
Telefon:+420 777 279 819
Email:studiohoupacka@seznam.cz
Web:www.studiohoupacka.cz
Poslední aktualizace: 20.1.2016 22:32:11

Newsletter

Děkujeme. Každý čtvrtek se můžete těšit na inspirativní tipy na víkend, informace o aktuální soutěži a o novinkách v rubrikách ententýky.