Rychlé vyhledávání akcí

Zřícenina hradu Hansberg

Zřícenina hradu Hansberg

Hausberk (též Alberk, Hansberg nebo Neznámý hrad u Albrechtic) je zaniklý hrad v Krušných horách asi 750 m jihozápadně od vsi Černice v okrese Most. Jeho zbytky se nachází na ostrožně, která vybíhá na jižní straně Černického vrchu, v nadmořské výšce asi 380 m. Dochovaly se pouze terénní relikty a drobné zbytky zdiva. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Nejsou známy žádné písemné materiály, které by se k hradu vztahovaly. V literatuře někdy bývá ztotožňován s renesanční tvrzí Alberkem, jak prý nazývali zbytky hradu obyvatelé zaniklých Albrechtic. Lokalizace tvrze Alberk, která zanikla po třicetileté válce, není jasná a předpokládá se, že stála někde v Albrechticích. Jméno Hausberg je pouze historickým názvem hradního vrchu.

Archeologické nálezy datují vznik hradu do druhé poloviny 13. století a zánik do první poloviny 14. století, pravděpodobně v souvislosti se založením sousedního hradu Eisenberka (dnešní zámek Jezeří) před rokem 1365, jehož zakladatelem byl Nevlas ze Rvenic, Podle Milana Sýkory hrad existoval ještě na počátku 15. století a jeho zakladateli mohli být Hrabišici, kteří jím zabezpečili západní hranici svého panství.

Foto a text: Wikipedie

Věková kategorie: Věková kategorie neuvedena
Adresa:43543, Horní Jiřetín, Ústecký kraj
Web:https://cs.wikipedia.org
Poslední aktualizace: 2.4.2020 23:02:07

Newsletter

Děkujeme. Každý čtvrtek se můžete těšit na inspirativní tipy na víkend, informace o aktuální soutěži a o novinkách v rubrikách ententýky.