Rychlé vyhledávání akcí

Zřícenina hradu Nový Herštejn

Zřícenina hradu Nový Herštejn

K nejlépe dochovaným zříceninám jihozápadních Čech náleží hrad Nový Herštejn založený na zalesněném vrcholu (682 m) vzdáleném 3 km SV od Kdyně. S dějinami hradu je úzce spojen rod pánů z Velhartic nebo prostě páni z Herštejna. Prvním známým držitelem hradu byl Břeněk z Herštejna, který je uváděn k roku 1349. Za Jana z Herštejna, proslulého svými loupeživými výpravami do sousedního Bavorska, Bavoři hrad oblehli, dobyli a pobořili (r. 1475). Pobořený hrad získal Půta Švihovský, který jej pak připojil k rýzmberskému panství.

Pověst vypráví, že Jan, když Bavoři přitáhli před hrad, nechal do hradní věže zazdít své tři dcery a všechny svoje poklady, Když bavorské vojsko hrad dobylo, nevzpomněl nikdo na zazděné dívky a ty pak ve vězení „bídně zhynuly“. Věži se od těch dob říkalo Panenská.

Roku 1534 získalo zpustlý hrad město Domažlice. Po něm vystřídal ještě několik majitelů, až r. 1593 přešel na Černíny z Chudenic. Černínové vlastnili les se zříceninou až do r. 1945.

Z opevněného gotického hradu se zachovalo jen zdivo mohutné obytné věže (donjonu) o straně 16,6 m, trosky hradeb a prohlubně po sklepích na dnes zalesněném kopci. V základech hradeb jsou patrné stopy vylamování a poddolování. Tímto způsobem se ve středověku bořily pevné hradby hradů. Hradní zřícenina je nejpůsobivější na podzim, kdy je obklopena zlatožlutými korunami staletých buků a dubů. Již od r. 1933 je návrší s hradem vyhlášeno státní přírodní rezervací.

Adresa:34506, Němčice, Plzeňský kraj
Web:https://cs.wikipedia.org, www.kdyne.cz
Poslední aktualizace: 18.5.2020 11:44:01

Newsletter

Děkujeme. Každý čtvrtek se můžete těšit na inspirativní tipy na víkend, informace o aktuální soutěži a o novinkách v rubrikách ententýky.