Rychlé vyhledávání akcí

Zámek Liblice

zamek_liblice_ilustrfoto

V letech 1699 – 1706 si nechal zámek postavit hrabě Arnošt Josef Pachta z Rájova podle návrhu italského stavitele Giovanna Battisty Alliprandiho, který převzal koncepci od vídeň-ského architekta J. B. Fischera z Erlachu. Alliprandi se vzdal plastických dekorativních prvků a stavba tak dosáhla monumentálního účinku. 

Zámek byl postaven podle tehdejšího zvyku šlechty mimo obydlenou ves. To zaručovalo majitelům soukromí a zároveň vyjadřovalo nadřazenost panstva nad poddanými. 

Ve druhé polovině 18. století byla doplněna výzdoba zámku sochami dětských postaviček a vázami na balkoně a terase před zahradním průčelím zámku od předního pražského sochaře I. F. Platzera. Z stejné doby pochází také výzdoba stěn salla tereny. V 80. letech 18. století došlo k přestavbě a úpravě hospodářských budov (depandance) a obydlí služebnictva před severním průčelím zámku. Původní ráz se postupně měnil a tím značně utrpěla i výtvarná hodnota zámeckého interiéru. Ve 20. letech 20. století došlo také k úpravě zámeckého parku.

Od padesátých let prošel zámek několika opravami, ta největší ho však čekala až v letech 2001 – 2007, kdy byl celkově rekonstruován a přeměněn na moderní konferenční centrum Akademie věd ČR. Od 6. září 2007, kdy byl slavnostně otevřen, opět slouží nejen akademické veřejnosti.

Zámecký park

Zámecký park, který je převážně ve francouzském stylu prošel z větší části obnovou.

V parku roste mnoho krásných vzrostlých stromů – je zde zastupen platan, lípa, metasekvoj čínská, lyriovník tulipánokvětý, dub, kaštan – všem však vévodí nejvyšší stromy v obci - bílé topoly. 

Ve spodní části parku se nachází jezírko, ve kterém se rozmnožují chráněné druhy žab – např. ropucha obecná, skokan hnědý, skřehotavý a štíhlý, žije zde také užovka obojková, kte-rá v jezírku hledá svou potravu – malé rybky. 

Obora

Zámecká obora má charakter přirozeného lužního lesa s převahou listnatých porostů, které zastupuje dub letní, jasan ztepilý, javor klen a mléč, z jehličnatých dřevin převažuje smrk.

Uprostřed obory se na rozloze 2,27 hektarů nachází přírodní rezervace Slatinná louka u Liblic, která je zařazena do soustavy NATURA 2000 a je příkladem posledního zbytku slatin-ných luk, které se zde dříve hojně vyskytovaly. Rostou se zde vzácné a ohrožené druhy rostlin např. prstnatec pleťový, kosatec žlutý, vstavač vojenský, kruštík bahenní, pětiprstka žežulník a další. Na louce se také nachází několik urostlých solitérních dubů, smrků a bříz.

 

Pravidelné nedělní prohlídky začínají vždy od 12:00 a od 15:00 hodin.

Na recepci zámku si můžete vyzvednout mapu zámecké obory, prospekty, kalendář akcí, ale také si můžete zakoupit upomínkové předměty, turistické známky, samolepky a pasy, do kterých můžete tyto samolepky hradů a zámků sbírat. Prohlídky jsou pro maximální počet 25 osob.

Adresa:Liblice 61, 27732, Byšice, Středočeský kraj
Telefon:+420 315 632 111
Email:recepce@zamek-liblice.cz
Web:www.zamek-liblice.cz
Otevírací doba:

Pravidelné nedělní prohlídky začínají vždy od 12:00 a od 15:00 hodin.

Vstupné/Cena:

60,- Kč/plné vstupné; 30,- Kč/snížené vstupné; 150,- Kč/rodina

Poslední aktualizace: 18.5.2016 14:27:54

Newsletter

Děkujeme. Každý čtvrtek se můžete těšit na inspirativní tipy na víkend, informace o aktuální soutěži a o novinkách v rubrikách ententýky.