Rychlé vyhledávání akcí

hospitál Kuks

kuks_ilustrfoto

Kuks by byl zřejmě dodnes jen pomístním názvem u vísky Slotov, kdyby si jej za své letní sídlo nevybral František Antonín Špork, významný objednavatel uměleckých děl přelomu 17. a 18. stol., jedna z nejzajímavějších postav českého baroka. Jeho zásluhou zde vznikl ostrov barokního umění, inspirovaný mnoha evropskými vzory, obraz ideálního světa, jehož součástí je krom života kypícího v hraběcí rezidenci a lázních také duchovní a charitativní složka v podobě kláštera s hospitálem, korunovaným hrobkou svého zakladatele a hřbitovem špitálních chovanců, věčností a smrtí. Smrt a život, zábava a rozjímání v důmyslné scenérii, tak jak to vidělo baroko.

 

Prohlídkové okruhy:

Základní prohlídkový okruh hospitálem, Šporkovská hrobka, Historie lékáren, Historie výroby léků

Braunův Betlém

Významným prvkem komponované krajiny kukského okolí je unikátní sochařská rezervace zvaná podle svého autora Braunův Betlém. Bez nadsázky představuje špičku evropského barokního sochařství v plenéru.

V původně loveckém revíru založil Betlém majitel nedalekého Kuksu hrabě František Antonín Špork. Stalo se tak po r. 1725, kdy byl ve Vídni odmítnut společný plán kukského pána a jezuitů z blízké Žirče na zřízení křížové cesty od jezuitské rezidence do Nového lesa. Špork se rozhodl na liknavé jezuity zaútočit pomocí plastik, které měly žirečským otcům ukázat, jak jsou ve své zbožnosti vlažní, a že je to právě Špork, který Pána příkladně oslavuje.

Vzniklo tak velkolepé divadlo biblických scén, doplněné výjevy ze života poustevníků, žijících na rozdíl od jezuitů v samotě a odříkání. Práce na výzdobě svěřil hrabě Špork svému "dvornímu" sochaři Matyáši Bernardu Braunovi (1684-1738). Zejména tváří v tvář mohutným poustevníkům Juanu Garinovi a Onufriovi (oba okolo r. 1726) pochopíme, proč se sochaři přezdívá východočeský Michelangelo. Cyklus světců doplňují sochy Maří Magdaleny a Jana Křtitele. Okrsek získal jméno podle ústředního dvojreliéfu, představujícího Narození Páně a Příjezd Tří králů. Motiv Krista se objevuje ještě nad studnou Jákobovou, kde Kristus usedl se ženou ze Samaří při svém putování svatou zemí (asi r. 1728). Řada dalších děl již bohužel zanikla. Z těch, které se podařilo zachovat, jmenujme ještě například sochu Anděla Gloria či sochu sv. Jeronýma, které můžeme obdivovat v hospitální zahradě v Kuksu.

 

Adresa:Kuks 81, 54443, Kuks, Královéhradecký kraj
Telefon:+420 499 692 161
Email:kuks@npu.cz
Web:www.hospital-kuks.cz
Otevírací doba:

 

Turistická sezóna 2017 naplno započne v sobotu 1. dubna, bude otevřeno každý den vyjjma pondělí. Prohlídky budou přístupné i o státních svátcích 14. a 17. dubna, 1. a 8. května, 5. a 6. července, 28. září a 28. října. Provoz v letošní sezóně skončí v neděli 29. října.

Čas 9:00 až 17:00 je rozmezím, kdy je otevřena pokladna hospitálu. Časy jednotlivých prohlídek a intervaly mezi nimi určuje pokladní/k. Poslední prohlídka do všech okruhů odchází nejpozději v 17:00.

Vstupné/Cena:

 

ZÁKLADNÍ PROHLÍDKOVÝ OKRUH HOSPITÁLEM

VÝKLAD V ČEŠTINĚ

Dospělí 100 Kč
Děti do 6 let zdarma
Mládež 6 až 18 let 70 Kč
Studenti 15 až 26 let (s platným studentským průkazem) 70 Kč
Senioři nad 65 let 70 Kč
Rodinné vstupné (max. 2 dospělí a 3 děti) 270 Kč
Držitelé průkazu ZTP/P a průvodci ZTP/P zdarma

ŠPORKOVSKÁ HROBKA

VÝKLAD V ČEŠTINĚ

Dospělí 30 Kč
Děti do 6 let zdarma
Mládež 6 až 18 let 20 Kč
Studenti 15 až 26 let 20 Kč
Senioři nad 65 let 20 Kč
Rodinné vstupné (max. 2 dospělí a 3 děti) 80 Kč
Držitelé průkazu ZTP/P a průvodci ZTP/P zdarma

Poslední aktualizace: 5.5.2017 16:22:47

Newsletter

Děkujeme. Každý čtvrtek se můžete těšit na inspirativní tipy na víkend, informace o aktuální soutěži a o novinkách v rubrikách ententýky.