Rychlé vyhledávání akcí

Špalíček

Špalíček

Na historické náměstí Krále Jiřího z Poděbrad stojí jeden z hlavních symbolů chebské architektury - Špalíček.

Tyto zajímavé, částečně hrázděné domky začaly vznikat už ve 13. století v závislosti na potřebách místních kupců, na místě kramářských bud a masných krámů.

Celý komplex byl ale dokončen až v 15. století. Podle nejstaršího zobrazení z roku 1472 je půdorys dnes unikátního komplexu jedenácti kupeckých domů zachován do současné doby.

Dříve ke Špalíčku patřil na západní straně ještě třetí blok domků, který byl pravděpodobně někdy v 19. století zbořen. Kvůli nedostatku místa a malým parcelám byly stavby úzké, hranaté a vystavěné do výšky.

Špalíček je rozdělen do dvou bloků uzoučkou Kramářskou uličkou, která je široká pouhých 160 cm. 

Samotné náměstí Krále Jiřího z Poděbrad svým názvem připomíná návštěvu českého krále, který zde v letech 1459 - 1467 pobýval, aby urovnával tehdejší spory mezi Čechy a říšskými knížaty.

Pro kamenné, původně gotické domy na náměstí jsou dodnes charakteristická jejich úzká průčelí a především vysoké vícepatrové střechy, které se dávaly na obdiv a upozorňovaly na bohatství středověkého Chebu. Kupci a obchodníci - původní majitelé těchto výstavních domů - tehdy totiž půdy v domech využívali jako sklady pro své zboží.

Tak bylo hned na první pohled patrné, že čím vyšší šlechta, tím úspěšnější a bohatší obchodník.

Adresa:35002, Cheb, Karlovarský kraj
Web:www.cheb.cz
Poslední aktualizace: 9.5.2020 23:29:53

Newsletter

Děkujeme. Každý čtvrtek se můžete těšit na inspirativní tipy na víkend, informace o aktuální soutěži a o novinkách v rubrikách ententýky.