Rychlé vyhledávání akcí

Pozůstatky kamenného mostku Smrkovec

Pozůstatky kamenného mostku Smrkovec

V obci stával kostel sv. Václava, stavba z 15. století, která nahradila původní kostel ze století 14. Do přestavby v r. 1839 byla pojata loď, v místech původního presbytáře byla postavena nová příčná loď s pravoúhlým presbytářem. Obraz na hlavním oltáři pocházel z Plas a byl z 18. století. V kostele byl dále oltář Anděla Strážce z r. 1710 s dřevěnou barokní sochou. V příčné lodi se nacházely epitafy ze 16. století. Sochy sv. Václava a P. Marie v lodi byly barokní.
Ve vesnici dále stávala kaple P. Marie z r. 1904 a dřevěná kaplička u mostu. Socha sv. Jana Nepomuckého z 18. století stávala na novém soklu.
Pramen: Z. Wirth a kol., Umělecké památky Čech, vyd. Nakladatelství ČSAV, Praha, 1957

Adresa:36001, Březová, Karlovarský kraj
Web:http://slavkovskyles.sweb.cz
Poslední aktualizace: 6.5.2020 14:57:10

Newsletter

Děkujeme. Každý čtvrtek se můžete těšit na inspirativní tipy na víkend, informace o aktuální soutěži a o novinkách v rubrikách ententýky.