Rychlé vyhledávání akcí

Akreditovaný Montessori vzdělávací kurz

Akreditovaný Montessori vzdělávací kurz

Již 3. ročník Montessori vzdělávacího kurzu, ve kterém workshopy postupně gradují od teoretických základů po praktické ukázky a aplikaci tak, aby účastníci programu pochopili význam a přínosy přístupu Montessori a zároveň, aby si tuto „metodu“ vyzkoušeli, zažili a dokázali ji aplikovat ve své praxi, tj. práci s dětmi (v mateřské škole, doma a ve vzdělávacích centrech). Vzdělávací program představuje soubor na sebe navazujících bloků, které není možné absolvovat samostatně, a které tedy tvoří jeden logický celek. V případě vynechání bloku, je možná náhrada s dalším kurzem.

Pro všechny bloky byla stanovena jednotná koncepce. V úvodu každého bloku bude realizován „sebezkušenostní úvod“, kdy se účastníci sejdou na elipse a tím nenásilně zahájí práci s daným tématem, vžijí se do pozice dětí a naučí se praktickým zkušenostem, které pak mohou sami aplikovat ve své výchovně-vzdělávací práci s dětmi. Následuje teoretická část bloku, kdy budou účastníci pracovat se vzdělávacím materiálem připraveným lektory pro daný blok. Po teoretické části následují praktické ukázky práce – lektor představí účastníkům příslušné pracovní materiály (aktivity, pomůcky). Následně s materiálem pracují sami účastníci programu a tím získávají praktické znalosti a dovednosti. Účastníci se tak během programu dostanou k materiálu z pozice dítěte i učitele, se všemi materiály se seznámí vlastním prožitkem, a tím si řádně osvojí způsoby, jak s daným materiálem (pomůckou, aktivitou) pracovat. Také si v praxi osvojí základní atributy pedagogiky Montessori: pomalé tempo, praktická ukázka beze slov, způsoby zpětné vazby.

Účastník nakonec každého bloku provede vlastní ukázku a lektor (i ostatní účastníci) mu poskytnou zpětnou vazbu. I tím si osvojí dovednost s danou pomůckou pracovat, chápat její význam a smysl.

Celková cena kurzu je: 17.630 Kč. Záloha na kurz je 5.000 Kč, doplatek celé částky kurzu je splatný do 15. 10. 2017. V případě odhlášení z kurzu do 15. 10. 2017 se vrací 100% z doplatku za kurz, v případě odhlášení do 30. 10. 2017 se vrací 50% z celkové částky. Před začátkem kurzu, je možné kurz „přenechat“ jiné osobě. V ceně kurzu jsou skripta a pracovní listy (specificky vždy pro daný vzdělávací blok) připravené poskytovatelem vzdělávání.

Maximální kapacita vzdělávacího programu: 12 – 15 účastníků. Cílovou skupinou jsou nejen pedagogičtí pracovníci ale i rodiče.

Celková časová dotace na kurz činí 189 hodin včetně praxe a konzultace v našem zařízení.

Víkendové bloky – termíny:

Rok 2017
Teoretické základy, elipsa, organizace MŠ: 24. 11. - 26. 11.

Rok 2018
Praktický život: 27. 1. - 28. 1.
Smyslová výchova, Hudba: 9. 3. - 11. 3.
Matematika, Geometrie: 13. 4. - 15. 4.
Jazyková výchova, Angličtina: 11. 5. - 13. 5.
Přípravné aktivity pro Kosmickou výchovu: termín bude upřesněn (jedná se o so+ne)
Procvičování práce s materiálem ke všem oborům a společné sdílení: termín bude upřesněn (jedná se o so+ne)
Výroba Montessori pomůcek: (jedná se o so+ne)
Praxe a konzultace v MŠ: Po domluvě a po absolvování prvních 3 bloků v kurzu.

Osvědčení bude účastníkům vydáváno po absolvování nejméně 90 % vzdělávacího programu.

Doba trvání kurzu:24.11.17 - 28.10.18
Věková kategorie:pro pedagogy a rodiče
Kurz se koná:
Poslední aktualizace: 2.8.2017 19:26:43

undefined zone730

Newsletter

Děkujeme. Každý čtvrtek se můžete těšit na inspirativní tipy na víkend, informace o aktuální soutěži a o novinkách v rubrikách ententýky.