Rychlé vyhledávání akcí

Technické muzeum v Brně

technicke_muzeum_brno_logo

Technické muzeum v Brně je příspěvkovou organizací se samostatnou právní subjektivitou, je přímo řízeno Ministerstvem kultury České republiky.

 

Jakou muzeum plní funkci

 • sbírkotvornou
 • vědeckou
 • kulturní
 • osvětovou
 • metodickou

Především na území Moravy a Slezska, u některých oborů je jeho působnost celostátní.

 

 • Svůj sbírkový fond prezentuje formou muzejních expozic a výstav, které pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými institucemi včetně zahraničních
 • Pořádá konference a přednášky
 • Rozvíjí ediční činost
 • Věnuje soustavnou pozornost práci s veřejností, především s dětmi a mládeží
 • Plnění vědeckých cílů dosahuje původním výzkumem v oblastech vědeckotechnického vývoje a muzejní dokumentací v oborech své sbírkotvorné činnosti
 • Vypracovává odborné posudky a doporučení, vědecké rešerše a expertizy
 • Napomáhá při odborné výchově studentů formou odborných praxí a vedení absolventských a závěrečných prací
 • Ve spolupráci s vysokými školami a dalšími odbornými pracovišti zajišťuje výuku v oborech muzeologie a konzervování – restaurování
 • Vydává osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty podle příslušného zákona a eventuálně podává návrhy na prohlášení těchto předmětů za kulturní památku
 • Zapůjčuje sbírkové předměty k účelům studijním a výstavním
 • Zajišťuje činnost dobrovolných spolupracovníků muzea, zejména prostřednictvím Kruhu přátel TMB

 

Adresa:Purkyňova 105, 60200, Brno, Jihomoravský kraj
Telefon:+420 541 421 411
Email:info@technicalmuseum.cz
Web:www.technicalmuseum.cz
Otevírací doba:

 

pondělí zavřeno
úterý až pátek       9.00–17.00
sobota a neděle  10.00–18.00

 

Vstupné/Cena:

 

všechny expozice včetně Panorámy:

základní vstupné   130 Kč
zlevněné vstupné    70 Kč
rodinné vstupné (2 dospělí + 1 až 3 děti), platí pro děti 6–15 let, každé další dítě zaplatí zlevněné vstupné   320 Kč
žáci/studenti ve školních skupinách (ZŠ, SŠ, VŠ)   50 Kč
žáci MŠ ve školních skupinách   20 Kč

 

Doprava:

 

tram č. 12, zastávka Technické muzeum

Pro děti:Bezbariérový přístup
Poslední aktualizace: 29.4.2019 17:59:00

Newsletter

Děkujeme. Každý čtvrtek se můžete těšit na inspirativní tipy na víkend, informace o aktuální soutěži a o novinkách v rubrikách ententýky.