Rychlé vyhledávání akcí

Hrad Nejdek

Hrad Nejdek

Nejdek je zřícenina hradu na ostrožně nad řekou Rolavou ve stejnojmenném městě. Z hradu založeného ve 13. století se dochovala zejména Černá věž, od roku 1964 chráněná jako kulturní památka

Hrad byl založen buď ve druhé polovině 13. století, či na počátku 14. století. Jeho funkcí patrně bylo střežit zemskou stezku z Chodova do Saska. Jeho zakladatel byl zřejmě Konrád Plik z Plikenštejna. V září 1341 dostal hrad jeho syn Petr Plik společně s dvěma vesnicemi Suchá a Heřmanov (dnes vesnice u Jindřichovic) od Jana Lucemburského v léno.[2] V tomto případě se zároveň jedná i o první písemnou zmínku o hradu. Originál lenní listiny je uložen ve dvorním archívu ve Vídni.[3] V držení Pliků zůstal do konce 14. století. V následujících letech se na něm vystřídala řada majitelů (mj. Bušek z Prohoře či Frenclové), než se v roce 1410 dostal do držení chebského purkrabího Hanuše Fortera. Od něho jej ovšem už v roce 1413 odkoupil loketský purkrabí Janek Maleřík. V roce 1419 měnil hrad majitele znovu, když jej odkoupili Mikuláš a Hanuš Frasové spolu s Jindřichem Koppem z Tannberka. V roce 1430 Nejdek prodali Frasové a v roce 1440 i Koppové. Další zmínka pochází z roku 1446, kdy jej od Hanuše Henigara ze Seeberka zakoupil Matyáš Šlik. Ačkoliv podle ujednání s Jiřím z Poděbrad byl Nejdek připojen k loketskému panství, ve skutečnosti zůstal v majetku Šliků až do 17. století.

Po smrti Matyáše v roce 1489 jej zdědil Mikuláš Šlik, držitel sokolovského panství, po něm v roce 1522 Albín Šlik a ten jej roku 1530 prodal Jeronýmu Šlikovi, od něhož Nejdek v roce 1548 přešel na Lorence Šlika. V roce 1602 hrad Štěpán Šlik prodal Bedřichovi Colonovi z Felsu. V této době však hrad již nebyl obýván, neboť majitelé využívali zdejší zámek, a postupně se měnil ve zříceninu. V roce 1623 (podle Augusta Sedláčka až po roce 1632)[4] Nejdek zakoupil Heřman Černín z Chudenic,[5] ale z hradu zbývala už jen Černá věž, která sloužila jako zvonice kostela svatého Martina.

Foto a text: Wikipedie

Věková kategorie: Věková kategorie neuvedena
Adresa:36221, Nejdek, Karlovarský kraj
Web:https://cs.wikipedia.org
Poslední aktualizace: 2.4.2020 21:17:47

Newsletter

Děkujeme. Každý čtvrtek se můžete těšit na inspirativní tipy na víkend, informace o aktuální soutěži a o novinkách v rubrikách ententýky.