Rychlé vyhledávání akcí

Mladší děti - Monkey's Gym

Mladší děti - Monkey's Gym

V tomto období se utváří a upevňuje vztah dětí k pohybu, cvičení a sportu vůbec. Kvalita pohybů, zručnost, svalová souhra, obratnost i fyzická výkonnost se přirozeně zvyšuje a je vhodné potenciál těchto několika let využít k podpoře a rozvoji základních i složitějších pohybových aktivit. Typickým znakem v tomto věku je již také odpoutání od rodičů, schopnost kooperace s ostatními dětmi, vytváření sociálních vazeb, prvních kamarádství.

Po společné rozcvičce, vedené jak jinak než zábavnou formou, se děti rozdělí do skupinek – vždy max. 6 dětí na jednoho instruktora. V rámci takto vytvořených týmů pak absolvují hlavní část hodiny – dovednosti na nářadí. Preferujeme individuální přístup a v malých skupinkách se instruktor velmi snadno přizpůsobí rozdílnému tempu zdokonalování dovedností.

Cviky na nářadí, které jsou pro děti zábavou i výzvou – kladina, bradla, žebřiny, švédské bedny apod. – jsou pravidelnou součástí každé hodiny.

Od 2,5 resp. 3 let jsou již děti v hodinách převážně samy a postupně si zvykají na práci v kolektivu. I zde však, v duchu našeho přístupu, akceptujeme výjimky a umožňujeme v prvním období přítomnost mámy nebo táty. Jakmile dítě získá jistotu a pochopí, že zde má prostor se předvést, rádo se pak samo dohledu rodiče zbaví.

Doba trvání kurzu:pololetí; 1 lekce = 60 minut
Počet dětí v kurzu:max. 12 dětí
Věková kategorie:2,5 - 4 roky
Kurz se koná:
Poslední aktualizace: 31.1.2014 19:19:47

Newsletter

Děkujeme. Každý čtvrtek se můžete těšit na inspirativní tipy na víkend, informace o aktuální soutěži a o novinkách v rubrikách ententýky.