Rychlé vyhledávání akcí

Zřícenina hradu Střela

Zřícenina hradu Střela

Hrad Střela byl postaven na strategicky výhodném místě a prvně je o něm zmínka roku 1242 v držení Martina ze Střely. Hrad a dvůr Střela jsou prvně doloženy v roce 1318, kdy je majitelem Bleh ze Střely. V roce 1393 se připomíná nový majitel hradu Mikuláš z Landštejna a Borotína. Jeho synové se postavili za husitských válek na stranu táborů, a tak Střela spolu s Řepicí byly jedinými panstvími v těsném sousedství strakonických johanitů, která se přidala k husitské revoluci. Páni z Landštejna měli Střelu až do druhé poloviny 15. století. Roku 1646 patřila Střela Lvu z Rožmitálu, který přikoupil ves Novosedly. Jeho dědicové hrad důkladně přestavěli. Na konci 15. století koupil hrad s panstvím Půta Švihovský z Rýzmberka. Jeho synové je prodali roku 1514 Václavu Kraselovskému z Kraselova, po jehož smrti získal Střelu Václav z Leskovce. Hrad prošel přestavbou, vznikl horní hrad (původní), dolní stál pod ním (na místě nynější kaple) a oba hrady byly opevněny společným příkopem, přes nějž vedly dva mosty, spojeny chodbou. K dolnímu hadu přiléhaly obytné a hospodářské budovy přistavované postupně směrem dolů po jižním svahu v místech severozápadní části dnešního zámku. Oba hrady zanikly v třicetileté válce. Roku 1619 je dobyl a zpustošil Martin de Hoeff-Huerta, roku 1645 jej švédské vojsko vypálilo. Dědicové Václava Leskovce vyměnili Střelu koncem 16. století s Boubínskými z Újezda za statek Dub. Za účast v protihabsburském povstání v letech 1618 – 1620 ale hrad propadl v konfiskaci. Roce 1623 koupil střelské panství Jindřich Libštejnský z Kolovrat. Jeho dědic Václav Libštejnský, jezuita, odkázal panství roku 1654 jezuitskému řádu. Střelské panství (městečko Katovice a sedm vsí) spravoval nejprve řádový probošt a od roku 1661 klatovská jezuitská kolej. Na místě zničeného hradu postavili klatovští jezuité zámek. Nejprve byla na zbořeništi dolního hradu vystavěna kaple a k ní později jižním směrem po svahu přistavěn barokní zámek. Dostaven byl před rokem 1720. Zámek sloužil jako obydlí pro hospodářské úředníky i jako letní sídlo a architektonické řešení tomu odpovídá, veškeré místnosti obytného křídla jsou přístupné pouze zvenku z otevřené chodby a terasy. V majetku jezuitů zůstala Střela až do zrušení řádu v roku 1773 a pak připadla studijnímu fondu. Zámek koupil roku 1777 strakonický vrchnostenský správce Josef Kraus, od něj jej koupil Erasmus Obst (majitel střelského a hoštického panství). Ve druhé polovině 19. století Obstové zámek celkově opravit a zámek vlastnili až do roku 1889. Poté se zde až do roku 1945 vystřídalo několik majitelů. V zámku byl škola s internátem a nakonec okresní archiv. Nakonec jej zakoupila lotyšská firma se sídlem v Rize. Zámek je jednopatrová budova o půdorysu písmene D s pozdně barokním průčelím (budova se pyšnila kachlovými kamny či unikátními parketami, jaké nemají ve střední Evropě obdoby). Jeho rovnou severní stranu tvoří kamenná terasa a s ní souběžně barokní kaple sv. Jana Křtitele přebudovaná na skladiště. Obytné křídlo se obloukovitě několikrát zalamuje kolem dvora s nepravidelně rozloženým arkádami. Vjezd do dvora je na východě klenutým průjezdem. Zámek je obklopen parkem. Severně od zámku na vrcholu kopce nad údolím Otavy jsou zachovány trosky středověkého hradu. Je to zřícenina většího objektu obdélníkového půdorysu, obklopená hlubokým, strmým příkopem a valem. Na jižní straně byl příkop a val zrušený při pozdějších přestavbách.

Adresa:38601, Strakonice, Jihočeský kraj
Web:www.sumavanet.cz
Poslední aktualizace: 15.5.2020 21:52:34

Newsletter

Děkujeme. Každý čtvrtek se můžete těšit na inspirativní tipy na víkend, informace o aktuální soutěži a o novinkách v rubrikách ententýky.