Rychlé vyhledávání akcí

Toužim - hrad a zámek

Toužim - hrad a zámek

Zřejmě již od 12. století stávalo v místech dnešního zámeckého komplexu probošství milevských premonstrátů, založené v rámci kolonizace oblasti, s hradem a kostelem sv. Jana Křtitele, k němuž patřilo také několik okolních vsí. První zmínka o Toužimi v listinách a o probošství milevského kláštera pochází z roku 1354. Roku 1394 byl zdejší hrad přepaden a probošt zajat. V roce 1420 se do Toužimi uchýlila část premonstrátů, vyhnaných z Milevska, v naději na pomoc pánů z Plavna z nedalekého Bečova. V roce 1429 se toužimiského hradu zmocnil náhlým útokem ze své hlavní základny ve Žluticích husitský hejtman Jakoubek z Vřesovic, který roku 1437 dostal Toužim i formálně od krále Zikmunda jako korunní lenní zástavu, i když přitom panství milevských premonstrátů teoreticky trvalo nadále. Pravděpodobně na základech starého probošského hradu si poté syn Jakoubka z Vřesovic, Jan, postavil pevný hrad, nazvaný podle zakladatele Janův hrad, na kterém se za těžkých bojů doby poděbradské zdejší husitská posádka pod vedením Jana z Vřesovic ubránila přesile vojsk pánů z Plavna. Roku 1469 se po pádu svého městečka k hradu uchýlili husité ze sousední Útviny, kteří své nové sídliště obehnali hradbami a založili tak pod zdejším hradem město Toužim. Roku 1469 dostalo město Toužim privilegia od krále Jiřího z Poděbrad. Již tehdy měla Toužim velký význam jako město, ležící při cestách spojujících západní Evropu s českým vnitrozemím. V roce 1490 prodali Vřesovicové Toužim pánům z Plavna. Roku 1538 Jindřich (V.) z Plavna vyplatil starou Zikmundovu zástavu z roku 1437, čímž padly i poslední teoretické nároky milevských premonstrátů a České koruny na Toužim, která se tak stala dědičným panstvím. Tehdy byl zdejší hrad rozšířen na rozsáhlý trojkřídlý objekt a v letech 1544 a 1576-1578 k němu byla přistavěna i novostavba trojkřídlého renesančního tzv. Dolního zámku. Po pánech z Plavna zdědili v roce 1563 toužimské panství Hasištejnští z Lobkovic. Roku 1620 vyhořel Janův hrad, tzv Horní zámek, který byl poté pozdně renesančně upraven. V roce 1623 koupili Toužim vévodové Sasko-Lauenburští, kteří drželi ostrovské panství. Kolem roku 1650 nechal Julius Jindřich Sasko-Lauenburský rozšířit a barokně upravit tzv. Nový zámek a barokně upravit i tzv. Janův hrad. Na konci 17. století však zničil velký požár značnou část zámeckého vnitřního zařízení. Během 18. století došlo k dalším adaptacím, které daly předním budovám dnešní vzhled. Od Sasko-Lauenburských zdědila roku 1733 toužimské i ostrovské panství bádenská markrabata a vládla zde do roku 1787, kdy prodala královská komora Toužim Schwarzenberkům. V roce 1799 se panství od Schwarzenberků dostalo opět do správy Královské komory. Roku 1837 se stává majitelem zdejšího zámku Alfréd z Beaufort-Spontin. Na rozsáhlé toužimské panství spolu s panstvím bečovským a ostrovským tak nastupují Beaufort-Spontiniové, kteří drželi Toužim až do roku 1945. Vrchnost však bydlela především v Ostrově nebo v Bečově a zámek tak začal upadat, prostory Dolního zámku přeměněny na měšťanské byty, v zámeckém dvoře zřízen pivovar. Zásahy během 19. století byly již jen užitkového charakteru a znamenaly degradaci celého zámeckého komplexu. V roce 1945 byl Beaufort-Spontinům majetek zabaven. V 80. letech 20. století byl v zámku umístěn Dům osvěty. Dnes je zámecký areál nevyužitý a chátrá, budovy Janova hradu jsou již v havarijním stavu.

 

Foto: www.touzim.cz

Adresa:Nám. Jiřího z Poděbrad 1, 36401, Toužim, Karlovarský kraj
Web:www.touzim.cz
Poslední aktualizace: 15.3.2020 10:33:16

Newsletter

Děkujeme. Každý čtvrtek se můžete těšit na inspirativní tipy na víkend, informace o aktuální soutěži a o novinkách v rubrikách ententýky.