Rychlé vyhledávání akcí
Ententýky.cz

Již několikeré generace si vyprávějí pověsti o bájném kostele svatého Mikuláše pod vrchem Krudum.


Již několikeré generace si vyprávějí pověsti o bájném kostele svatého Mikuláše pod vrchem Krudum. Nesmírné bohatství, které pod ním má ležet nedalo spát mnohým hledačům pokladů, kteří jeho okolí překopali skrz naskrz. Mnozí historici pochybovali o jeho existenci, protože nebyly důkazy, že pod Krudumem kostel opravdu stál. Dokonce ani velký znalec a autor mnoha knih, zabývajících se oblastí dnešního Slavkovského lesa A. Gnirs existenci svatého Mikuláše věrohodně nedoložil.
Až v roce 2002 se z iniciativy nadšenců z Horního Slavkova podařilo sehnat finance na uskutečnění seriózního archeologického výzkumu, který vedl archeolog karlovarského muzea Jiří Klsák, za přispění studentů, kteří si tady opravdu "mákli". Odměnou jim bylo, objevení a vykopání pozůstatků pozdně románské stavby, která skutečně byla kostelem.
Její půdorys se nápadně podobá asi 20 km vzdálenému kostelu svatého Linharta.
Kostel měl obdélníkový presbytář i hlavní loď a dva východy, jeden na jih a jeden na sever. Jeho délka byla 25 metrů, šířka 12 metrů a sahal do výšky 12 metrů. Střechu měl, jak ukazuje nalezení množství pálených střepů, krytou cihlovými prejzy.
Archeologové se pro podobnost s kostelem svatého Linharta domnívají, že se na jeho stavbě mohli podílet stejní stavebníci. Stejný je i použitý materiál a také zmínky v písemných pramenech se takřka shodují. O svatém Linhartu se poprvé píše v kronice z roku 1246, o Mikuláši o pár let později, v roce 1253, v darovací listině krále Václava I.,kterou předal řádu křížovníků s červenou hvězdou do užívání farní kostel svatého Václava v Lokti a jeho tři filiální kostely, z nichž už však dnes ani jeden nestojí. Byly to: kostel svatého Wolfganga, kostel svatého Jana Křtitele, který stál u východní cesty ( kousek nad mostem u Epiagu ) a právě kostel svatého Mikuláše, stojící u jižní cesty.
Archeologům dlouho nebylo jasné, proč na tomto návrší pod Krudumem vlastně kostel stál. Původně se domnívali, že v blízkém okolí stála osada ( podobně jako u Linhartu ), nebo pevnost, která chránila starou obchodní stezku. Až nález starých důlních děl pod kostelem definitivně potvrdil hypotézu, zmiňovanou ve starých mýtech, že stavba byla opravdu hornickým kostelem.

Newsletter

Děkujeme. Každý čtvrtek se můžete těšit na inspirativní tipy na víkend, informace o aktuální soutěži a o novinkách v rubrikách ententýky.