Rychlé vyhledávání akcí

Magdalena Halžová: Hudba rozvíjí lidskou osobnost komplexně

magdalena_halzova_mh_skolicka_ilustrfoto

Osudem Magdaleny Halžové (28) je hudba. V devíti letech začala hrát na klavír, následovaly housle. Vystudovala Konzervatoř v Teplicích a hudební vědu na Masarykově univerzitě v Brně. V roce 2009 založila v Teplicích MH Školičku, která se zabývá hudební výukou dětí již od 3 let věku. Magdalena Halžová v ní osobně vyučuje hře na klavír. Hudbou se živí a hudba zůstává i jejím koníčkem. 

 

 

 

Jste zakladatelkou MH Školičky, která od roku 2009 funguje v Teplicích a v září otevírá svou pobočku v Praze - na Hanspaulce. Co Vás k založení školky přivedlo?

MH: Vždy mě zajímala oblast vzdělání a hudební výuka dětí předškolního věku. Již jako studentka konzervatoře jsem měla několik soukromých žáků v Teplicích i okolí, za kterými jsem dojížděla domů. Během studia jsem také získala místo učitelky klavíru v Základní umělecké škole. Zde však nebyla možnost věnovat se dětem v předškolním věku, na které jsem se vždy chtěla především zaměřit, a proto jsme s mým partnerem založili soukromou školičku a hudební kurzy. Začátky nebyly jednoduché, ale získali jsme brzy renomé, kvalitní lektory a rozšířili naši nabídku vzdělávacích aktivit.

V čem je MH Školička jiná než ostatní mateřské školky pro děti?

MH: Vzdělávací program Školičky MH je koncipován zcela odlišně než organizace výuky ve státních či soukromých školkách v ČR. Naším cílem je odhalit a rozvíjet různorodé nadání dětí a připravit je na život v současném světě, čemuž je také přizpůsoben specializovaný program. Děti nehlídáme, ale nabízíme vzdělávací kurzy – dopolední či odpolední kroužky a využíváme moderní technologie – jsme například jedinou školkou v České republice, která využívá iPad ve výuce nebo učí systematicky hře na klavír od 3 let.
Děti získávají nové dovednosti pod vedením kvalitních pedagogů-odborníků formou dětem nejbližší – hrou.

Jaký program MH Školička dětem nabízí?

MH: Nabízíme v první řadě specializované hudební kurzy Písničky-rytmika-KLAVÍR a Písničky-rytmika-FLÉTNA formou dopolední školičky i odpoledního kurzu. Dále Sboreček – jakožto přípravku na sólový zpěv a Bicí- rytmika s africkými bubny Djembe. Kurz rozvíjející rozumové schopnosti dětí předškolního věku se jmenuje Chytré hlavičky (dopolední i odpolední kurz). Jsme také jednou z mála školek, které intenzivně spolupracují s Mensou ČR a pečují o výjimečně nadané děti. V rámci dopolední školičky pak program doplňují kurzy Angličtina - tancování a Výtvarná dílna.

Může se do školky přihlásit kterékoliv dítě nebo musí splňovat nějaká kritéria?

MH: Děti, které navštěvují Školičku, neprocházejí žádnými vstupními testy, proto přijmeme kterékoliv dítě. Velkou pozornost však věnujeme vstupnímu pohovoru s rodiči, kdy vyslechneme jejich přání a představy a nabídneme nejideálnější řešení. Naším posláním je odhalit vrozený talent dítěte a pokud v průběhu roku zjistíme, že jej zajímá více hudba než v skládání hlavolamů, rodičům to sdělíme a nabídneme jiný kurz. Každý člověk má určité nadání, je pouze otázkou, zda ho v průběhu života objeví. Čím dříve se tak stane, tím bohatší a šťastnější má pak svůj život.

Kolik bude stát rodiče školné v pražské pobočce?

MH: Cena se odvíjí od vybraného kurzu a četnosti docházky. Dopolední školičku můžete navštěvovat s Malou předplacenou kartou za 7000 korun (10 vstupů) nebo s Velkou kartou (20 vstupů) za 12 400  korun. Zameškané dny si mohou rodiče nahradit v jiný den v rámci platnosti karty. Mohou si vybrat jeden kurz v týdnu nebo všech pět kurzů v týdnu a tím si také korigují finanční zatížení rodinného rozpočtu.
Odpolední kurzy se pohybují od 2 000 korun za pololetí do 6 200 korun za pololetí. Odpolední kurzy probíhají v malých skupinkách po čtyřech, šesti či deseti dětech a lekce trvá 60 nebo 90 minut. Rodiče neplatí žádné poplatky navíc. V cenách jsou obsaženy i další aktivity, jako jsou časté koncerty včetně profesionální dokumentace a zajímavé výlety. Ceny uvádím bez DPH.

Je MH Školička vhodná i pro cizince žijící v Praze či Teplicích?

MH: Všechny nabízené kurzy mohou navštěvovat děti cizinců, které hovoří alespoň částečně česky nebo anglicky. Pokud se vytvoří skupinka více dětí, které budou hovořit například pouze italsky, jsme schopni zajistit asistentku v mateřském jazyce. Cílem je ale začlenit děti do českého prostředí a naučit je komunikovat v češtině – víme, že dětem to jde velmi rychle.

Proč je pro malé děti důležitá výuka na hudební nástroj? V jakém věku by měly s výukou začít a který nástroj zvolit?

MH: Výuka hudby patřila od nepaměti k základnímu vzdělání. Hudba rozvíjí lidskou osobnost komplexně. Podporuje fantazii a emocionální vývoj osobnosti. Na druhé straně rozvíjí paměť, motoriku a logické uvažování. Tvorba synapsí v mozku je nejsilnější v předškolním věku, proto je nesmírně důležité začít s hudebním vzděláním co nejdříve. Nynější praxe, kdy dítě začne hrát na hudební nástroj až v 7 letech, není správná. K nejvhodnějším nástrojům patří bezpochyby klavír a zobcová flétna. Nepostradatelný je však zpěv, rytmika a vedení k aktivnímu poslouchání hudby. Děti, které vyrostou do školního věku, pak plynule pokračují v individuální lekcích u svých lektorů v rámci Hudebních kurzů MH music.

Jak rodič pozná, je-li jeho dítě hudebně talentované, když se sám hudbou nezabývá?

MH: Rodič to pozná velice snadno. Pokud dítě vyžaduje poslech hudby, či ji rádo produkuje – zpívá nebo na ni aktivně reaguje buď tancem či rytmickým vyjadřováním- je zjevné, že jej hudba zaujala. Silný zájem je zde jasným signálem.

V kolika letech jste začala hrát na hudební nástroj Vy? Na který?

MH: Já jsem začala hrát poměrně pozdě – až v devíti letech na klavír a později i na housle. Rodiče se hudbou nezabývali, ale odmalička jsme doma často zpívali, což bylo velmi důležité pro mé budoucí profesionální povolání.

Jaký je Váš nejoblíbenější hudební skladatel? Proč?

MH: Hudbu poslouchám v celé její šíři – od klasiky po rock. Mému srdci nejbližší je ale Robert Schumann – klavírista a skladatel raného romantismu. Proč? Jeho hudba je velmi emotivní a zároveň má bohaté a logické uspořádání. Robert Schumann měl velmi zajímavý život. V mládí bojoval o svou životní lásku - vynikající klavíristku Claru, o úroveň klavírního umění i hudební kulturu vůbec. Nebyl pouze hudebním skladatelem, ale také věhlasným hudebním kritikem.

Pocházíte z Teplic. Znáte tam nějaké pěkné místo pro děti, které byste doporučila rodičům - čtenářům ententýky.cz?

MH: Za dobrého počasí je velmi příjemná procházka na Doubravku. Hrad na kopci je vidět již z dálky a výhled na české středohoří zaujme všechny bez rozdílu věku. Po cestě je umístěna naučná stezka, na kopci najdete malé občerstvení a několikrát v roce ze zde také pořádají různé akce pro děti.  

magdalena_halzova_absolventsky_koncert_ilustrfoto

Magdalena Halžová při absolvenstkém konzertu své žačky.

Ilutstrační fotografie: archiv Magdaleny Halžové.


Datum vložení: 12.8.2013 7:49:44

Newsletter

Děkujeme. Každý čtvrtek se můžete těšit na inspirativní tipy na víkend, informace o aktuální soutěži a o novinkách v rubrikách ententýky.