Rychlé vyhledávání akcí

Naučná stezka Velký Pařezitý rybník

Místo:Vysočina > Jihlava > Telč
naucna-stezka

Naučná, pozorovací, informační a rekreační stezka tvoří okruh kolem rybníka Velký Pařezitý u Řásné (8 km od Telče).


Délka: 2,5 km
Počet zastávek: 4

Naučná, pozorovací, informační a rekreační stezka tvoří okruh kolem rybníka Velký Pařezitý u Řásné (8 km od Telče). Začíná u jižní části hráze u přístupové cesty z kempu. Pokračuje po hrázi, směřuje k hájence, po 1,5 km odbočuje z cesty a míjí nejcennější části území, přírodní rezervaci. Odtud stezka pokračuje do výchozího bodu. Informační zastávky seznamují veřejnost se zajímavostmi a životem v okolí rybníka.

1. O rybníku a jeho historii - první zastavení informuje o historii rybníka od jeho založení v roce 1565 po současnost. Zajímavostí je vybudování umělého koryta v délce 3,05 km, kterým byla svedena voda z nově napuštěného rybníka v povodí Jihlavy do Telčského potoka v povodí Dyje. Rybník plnil od počátku především účel vodárenský. Sloužil k zajištění potřeby vody pro město Telč a dále pro vybudovanou soustavu rybníků na Telčském potoce. Soustava rybníků v Telči, která je dosud závislá na tomto přívodu vody, je součástí funkčního památkově chráněného městského středověkého opevnění. Celá vodohospodářská soustava je dnes historickou technickou zajímavostí.

2. O živé vodě - druhé zastavení představuje mikroskopické, ve vodě vznášející se organismy – řasy, korýše, vířníky tvořící plankton a bezobratlé živočichy vázané na vodní prostředí. Na složení organismů se podílí specifické podmínky rybníka s čistou, hnědě zbarvenou vodou. Hnědá barva vody je způsobena obsahem huminových kyselin vyplavovaných z rašelin a smrkových lesů a také vyšším zastoupením hnědých řas.

3. O zvířecích kamarádech - během procházek v okolí rybníka lze zahlédnout zástupce obojživelníků, plazů, savců, o kterých informuje třetí zastavení. Rybí společenstvo je vzhledem k nízké úživnosti rybníka slabě zastoupeno a je snahou vytvoření rybí obsádky z odpovídajících původních domácích druhů, zejména ohrožené střevle potoční, která se do 90. let v rybníku a jeho přítocích rozmnožovala. Nízký je také výskyt vodních ptáků, avšak stezku zpříjemní hlasy sýkorek, budníčků, králíčků, drozdů či pěnic.

4. O zelených přátelích – čtvrté zastavení je věnováno vzácnému rostlinnému společenstvu vytvořeném na rašelinovém podkladu. Rašeliniště s mocností rašelinné vrstvy až 4,5 m patří k nejhlubším v Jihlavských vrších. Vyvinul se zde pozoruhodný typ rašelinné březiny, pod hrází rybníka se nachází mokřadní olšové porosty s charakteristickým společenstvem s ďáblíkem bahenním, vrbinou obecnou nebo violkou bahenní. Významná je také vegetace pobřežní zóny, která je nejlépe vyvinuta po celé délce západního břehu rybníka.

Komentáře

Komentáře mohou z důvodu kontroly obsahu psát jen registrovaní a přihlášení návštěvníci. Přihlásit se můžete i přes svůj facebookový profil:

Jméno:
Heslo:
 
Obnovit zapomenuté heslo


Poslední aktualizace: 5.3.2013 17:42:13

Newsletter

Děkujeme. Každý čtvrtek se můžete těšit na inspirativní tipy na víkend, informace o aktuální soutěži a o novinkách v rubrikách ententýky.