Rychlé vyhledávání akcí

Muzeum Středních Brd - Areál zážitkové a poznávací turistiky Střední Pobrdsko Strašice

muzeum_strednich_brd_ilustrfoto

Střední Brdy, ač takříkajíc „na dostřel" od hlavního města, zůstávají doposud široké veřejnosti relativně neznámé a na rozhraní Středočeského a Plzeňského kraje tvoří enklávu, jež vystupuje coby jakási soudobá terra incognita. Je to způsobeno řadou faktorů, z nichž jako prvořadý je vnímána skutečnost, že od 20. do 90. let 20. století bylo celé Střední Pobrdsko intenzivně využíváno armádou. Ve Strašicích, jež mají v rámci Středních Brd výjimečné postavení díky obklopení brdskými lesy, kromě lesního hospodaření a vojenského výcviku civilizačně téměř intaktními, zbyl po odsunu armády rozsáhlý areál bývalých kasáren. Strašická kasárna byla převedena do majetku Obce Strašice a bylo v nich vybudováno kulturní a turistické centrum. Sestává ze dvou budov a zahrady. Prvá je  bývalá velitelská vila ve funkcionalistickém slohu a druhá specifický dřevěný typizovaný patrový kasárenský barák pocházející z 30. let minulého století.

V objektu vily je zřízena stálá expozice muzejního charakteru, jež představuje Střední Brdy s důrazem na Strašice a jejich okolí z hlediska přírodovědného i společenskovědního. Zvláštní důraz je kladen na místní specifika, jako jsou tzv. lesní řemesla, historie místního železorudného a černouhelného hornictví, historie brdského železářství a prezentace výsledků lokálních archeologických výzkumů zaměřených především na archeologii středověku. V objektu je i prostor pro příležitostné výstavy. Kasárenský barák prezentuje historii vojenství ve vztahu k vývoji dnešního Vojenského újezdu Brdy, s nímž Strašice bezprostředně sousedí, se všemi pozitivy i negativy této zvláštní enklávy. Jedno podlaží je upraveno jako specifická ubytovna s osmnácti lůžky a sociálním příslušenstvím, autenticky upravených na způsob vojenské nocležny z období první republiky.

Na venkovní ploše mezi oběma budovami vznikne stálá geologická expozice se zastoupením hornin Středních Brd s vysvětlivkovými panely lokálních geologických a geomorfologických poměrů a historické geologie. Předpokládá se i vytvoření turistické atrakce, „kameniště", kde si návštěvníci budou moci zkusit „štěstí" při hledání fosilního materiálu v karbonských břidlicích a prachovcích, nebo v křemitých konkrecích, jimiž je oblast Rokycanska, kam Střední Brdy částečně spadají, velmi proslulá. Minigeopark bude doplněn výsadbou arboreta charakteristických druhů původních brdských dřevin.

Adresa:Strašice 405, 33845, Strašice, Plzeňský kraj
Telefon:+420 371 595 959
Email:info@muzeumstrasice.eu
Web:www.muzeumstrasice.eu
Otevírací doba:

středa:
13,00 - 17,00
sobota + neděle:
10,00 - 12,00
13,00 - 17,00
 

Vstupné/Cena:

Muzejní expozice

Dospělí, děti od dvanácti let 60,- Kč
Držitelé průkazů ZTP, ZTP-P, senioři od 65 let, děti od 6 do 12 let
30,- Kč
Rodinné vstupné 100,- Kč
Děti do 6 let, držitelé platných průkazů AMG ČR a ICOM a platných novinářských průkazů zdarma

Příležitostné krátkodobé výstavy (bez návštěvy expozic)

Dospělí, děti od dvanácti let 15,- Kč
Držitelé průkazů ZTP, ZTP-P, senioři od 65 let, děti od 6 do 12 let 10,- Kč
Děti do 6 let, držitelé platných průkazů AMG ČR a ICOM a platných novinářských průkazů zdarma

Poslední aktualizace: 22.10.2014 11:23:15

Newsletter

Děkujeme. Každý čtvrtek se můžete těšit na inspirativní tipy na víkend, informace o aktuální soutěži a o novinkách v rubrikách ententýky.