Rychlé vyhledávání akcí

Pravidla fotosoutěže Moje mňamka

vareni_chefparade_masovekulicky_ilustrfoto

Úplná pravidla fotosoutěže Moje mňamka.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Organizátor:

Organizátorem soutěže je portál Ententýky.cz (dále jen "organizátor").
________________________________________

2. Téma fotosoutěže

Moje mňamka - fotografie doma připravených dobrot a dětí, které je vařily/pomáhaly vařit.
________________________________________

3. Termín trvání fotosoutěže:

Vkládat fotografie je možné od 25. října 2014 do 31. prosince 2014. Hodnocení fotografií potrvá do 15. ledna 2014, do půlnoci. Výsledky soutěže budou oznámeny nejpozději do 16 dnů od ukončení hlasování.
________________________________________

4. Účastníci soutěže:

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, s trvalým bydlištěm na území České republiky, která v době trvání soutěže vloží pod svými registračními údaji soutěžní fotografii do Ententýky fotogalerie a v registračním formuláři uvede svou platnou e-mailovou adresu, své jméno a bydliště. Fotografie je možné vložit také na facebookové stránky Ententýky.cz. Soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci organizátora, všechny společnosti spolupracující s organizátorem na této soutěži a osoby jim blízké.
________________________________________

5. Informace o fotosoutěži:

Podmínkou účasti v soutěži je vložení soutěžní fotografie na téma „Moje mňamka“ v rozlišení 640 pixelů výšky nebo šířky (většího z rozměrů) do fotogalerie na www.ententyky.cz nebo na facebookové stránky Ententýky.cz. Před vložením fotografie do fotogalerie je nutné vyplnit registrační formulář platnými kontaktními údaji nebo se registrovat jednoduše přes Facebook a před vkládáním fotografie je třeba být přihlášen (z důvodu možnosti kontaktovat výherce). Počet fotografií jednoho účastníka není omezen. Jeden autor může vyhrát jen jednu výhru. 

Účastník fotosoutěže "Moje mňamka" prohlašuje, že:

a) fotografii pořídil osobně, a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího užití v neomezeném rozsahu,

b) osoby zachycené na jím pořízeném snímku (snímcích) souhlasí se zveřejněním tohoto snímku (snímků) na internetovém portálu www.ententyky.cz.

Každá z fotografií podléhá schválení administrátora portálu Ententýky.cz. Souhlas (a následné umístění fotografie na stránku) či nesouhlas administrátora je vyjádřen zpravidla do 3 pracovních dnů od nahrání fotografie účastníkem. V případě nesouhlasu účastník nebude vyrozuměn.

Do soutěže nebudou zařazeny fotografie, které:

a) žádným způsobem nesouvisí s tématem této fotografické soutěže,

b) autor se nezaregistroval/ neuvedl platné kontaktní údaje (jméno, e-mail)/ autor nebyl při vkládání fotografie přihlášen a registrační údaje nelze dohledat

c) mají neetický obsah (propagují pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost atd.),

d) jsou opatřeny vulgárním či jinak pohoršujícím popiskem,

e) byly dle informací dostupných organizátorovi soutěže pořízeny jiným autorem než je účastník soutěže,

f) nevyhovují kvalitou nebo rozlišením, 

Veškeré nahrané fotografie se po skončení soutěže stávají majetkem organizátora, který si vyhrazuje právo nakládat s nimi podle vlastního uvážení a použít je ke svým marketingovým účelům bez dalšího souhlasu účastníka. Zasláním fotografie poskytuje účastník soutěže organizátorovi právo využívat fotografii všemi zákonem dovolenými způsoby užití i pro účely organizátora, a to po dobu trvání autorských práv k dané fotografii. Fotografie mohou být využity jako ilustrační na stránkách Ententýky.cz.

Hodnocení fotografií:

Soutěžní fotografie budou hodnotit nejprve návštěvníci portálu Ententýky.cz pomocí věnování svého hlasu vybrané/vybraným fotografiím. Do finále postoupí 12 nejlépe hodnocených fotografií + 3 náhodně vybrané.

Z patnácti finálových fotografií následně vybere porota složená ze zástupců školy vaření Chefparade a zástupců redakce Ententýky.cz 3 snímky, které budou oceněny. Porota bude zohledňovat vizuální pocit z fotografie, kompozici, ale i obsahovou náplň a popis fotografie.

Každý účastník má právo získat pouze jednu cenu.
_______________________________________

6. Výhry:

3x dárkový poukaz na dětský kurz vaření od Chefparade v hodnotě 790,- Kč.

Výherci budou o výhře vyrozuměni e-mailem do 14 dnů od ukončení soutěže. Jména výherců budou po ukončení soutěže zveřejněna také v rubrice Aktuality na Ententýky.cz.

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě potřeby kdykoliv změnit pravidla soutěže, či soutěž zcela zrušit. Výhry nejsou právně vymahatelné.

Svou účastí v soutěži vyjadřujete souhlas s uchováním Vaší e-mailové adresy v databázi portálu Ententýky.cz za účelem rozesílání tipů na víkend s dětmi a informací o dalších soutěžích o zajímavé ceny. Po obdržení prvního takového informačního e-mailu se z databáze budete mít možnost kdykoliv odhlásit.


Datum vložení: 25.10.2014 14:21:50

Newsletter

Děkujeme. Každý čtvrtek se můžete těšit na inspirativní tipy na víkend, informace o aktuální soutěži a o novinkách v rubrikách ententýky.