Rychlé vyhledávání akcí

Dětský čin roku

Dětský čin roku

Udělali jste dobrý skutek nebo znáte někoho, kdo si zaslouží uznání? Sepište o tom příběh. A přihlaste ho.

Příběh o vlastním dobrém skutku nebo o skutku svého kamaráda či kamarádů mohou děti zasílat prostřednictvím webových stránek www.detskycinroku.cz nebo poštou na adresu P. O. Box 96, Praha 74, 170 04. Uzávěrka pro zasílání soutěžních příběhů je 30. září 2017Poté Nadační fond ve spolupráci s odbornou porotou vyhodnotí pět nejlepších příběhů v každé ze sedmi kategorií: Záchrana lidského života, Pomoc ostatním, Kolektivní pomoc, Pomoc přírodě, Dobrý nápad, Pomoc n@ netu a Pomoc starším lidem.

Vítězové jednotlivých kategorií, které určí online hlasování na webových stránkách www.detskycinroku.cz od 11. do 31. 10. 2017, dostanou od partnerů projektu řadu věcných cen. Dar 10 000 Kč na školní pomůcky získá škola, občanské sdružení či veřejně prospěšná společnost, která je uvedena v přihlášce příběhu. Ocenění budou slavnostně předána v prostorách Staroměstské radnice v prosinci 2017.

Po slavnostním vyhlášení čeká na děti atraktivní doprovodný program.

Pravidla Dětského činu roku
Do projektu se mohou zapojit žáci základních škol, speciálních základních škol a studenti primy až kvarty osmiletých gymnázií s českou státní příslušností a plynulým psaným i mluveným projevem v českém jazyce;
pravdivou zprávu o svých dobrých skutcích žáci napíší v maximálním rozsahu 2 stran A4 (ale může být i kratší!);
mohou informovat také o dobrém činu, který vykonaly jiné děti;
do projektu je možné poslat i zprávu o kolektivním dobrém skutku (je třeba uvést, kolik dětí ho realizovalo);
skutky, o nichž děti píší, musí být skutečné, nesmyšlené;
pro zařazení skutku do konkrétního Dětského činu roku není podstatná doba, kdy se odehrál, ale sepsání a odeslání příspěvku;
příspěvky musí být odesílány s vědomím školy, obecně prospěšné instituce, občanského sdružení nebo spolku, které děti navštěvují, a rodičů;
nositelem ocenění Dětský čin roku se stává ten, kdo vykonal dobrý skutek; ten, kdo sepíše zprávu o oceněném činu, získává věcnou odměnu a jeho škola, obecně prospěšná instituce, občanské sdružení nebo spolek, který navštěvuje, pak dar 10 000 korun na školní pomůcky.

Organizátor projektu: Nadační fond Dětský čin roku

Záštita nad projektem: Primátor hl. města Prahy, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

 

 


Datum vložení: 9.5.2013 9:30:41

Newsletter

Děkujeme. Každý čtvrtek se můžete těšit na inspirativní tipy na víkend, informace o aktuální soutěži a o novinkách v rubrikách ententýky.